Різноманітність тварин

ВСТУП

§ 2. Різноманітність тварин

Чому тварини такі різні? Чи мають вони адреси? Яке значення тварин у природі та для людини? Ми звикли, що, відкриваючи холодильник, бачимо там молоко, яйця, сир, масло… Хто дає нам усе це?

Різноманітність тварин

Нині у світі налічується понад 2 млн тварин – від одноклітинної крихітки амеби, яку можна побачити тільки за допомогою мікроскопа, до гіганта синього кита, маса якого може досягати 150 тонн. Тварини населяють усі середовища існування Землі: наземно-повітряне, грунтове, водне. Існують також паразитичні види, які живуть усередині інших організмів. У процесі еволюції в організмів з’явилися унікальні пристосування, вони “навчилися” пересуватися, живитися, захищатися від ворогів, виводити потомство в найрізноманітніших умовах.

Класифікація тварин

Розібратися в різноманітності тваринного світу допоможе систематика – наука, яка вивчає природну систему тварин. Основне завдання систематики – класифікувати організми, тобто, розподілити їх за групами. У царстві Тварини виділяють шість основних таксонів: вид, рід, родина, ряд, клас, тип. Порівняємо це з систематикою рослин.

Різноманітність тварин

Актинія кінська належить до типу Кишковопорожнинні

Систематика рослин

Систематика тварин

Відділ

Тип

Клас

Клас

Порядок

Ряд

Родина

Родина

Рід

Рід

Вид

Вид

Своєрідною “адресою” тварини є її систематичне положення.

Царство Тварини складається з типів, кожний тип включає класи, клас – ряди, ряд – родини, родина – роди, рід – види. Основною одиницею систематики є вид. Як і в систематиці рослин, використовується бінарна номенклатура – система подвійних назв. Тому назви більшості видів тварин, як і рослин, складаються з двох слів (їжак вухатий, заєць європейський), де перше слово є назвою роду (рід їжак, рід Заєць). Окрім основних таксонів використовуються проміжні: підтип, підклас, надклас тощо.

Система, або класифікація, яка відображає походження, спорідненість, а отже, подібність організмів, називається природною. Сучасна система тваринного світу побудована на основі виявлення спорідненості між тваринами, їхнього походження, тому в систематиці типи розташовані від простих (нижчих) до складних (вищих), що відображає еволюцію тварин на Землі.

Різноманітність тварин

Різноманітність тварин

Шимпанзе звичайний належить до ряду Примати

Якщо ви забули

Вид – це фупа організмів, які мають спільні ознаки будови, життєдіяльності, живуть на певній території, схрещуються між собою і дають плідне потомство.

Близькі види об’єднуються в рід, близькі роди – в родину, родини – в ряд, ряди – в клас, класи – в тип. У сучасній зоології виділяють близько 20 типів і декілька сотень класів. Найзначніші ви вивчатимете цього року.

Значення тварин

Тварини складають значну частину біосфери, відіграють важливу роль у природі. В екосистемах тварини є споживачами органічної речовини. У результаті їхньої життєдіяльності (живлення, дихання, виділення) здійснюється колообіг речовин. Вуглекислий газ, який виділяють тварини під час дихання, використовується рослинами для фотосинтезу.

Більшість комах – це цінні запилювачі. Метелики, мухи, бджоли, джмелі, жуки, мурахи, перебираючись з квітки на квітку, переносять пилок мільярдів рослин та істотно впливають на врожай. Багато тварин поширюють плоди та насіння. “Безквиткові пасажири” подорожують, прикріплюючись спеціальними виростами та гачечками до шерсті тварин. Птахи скльовують ягоди та переносять у своїх шлунках насіння на величезні відстані.

Хижі тварини є природними санітарами та природними регуляторами чисельності рослиноїдних тварин. Цим вони приносять велику користь.

Багато тварин є промисловими (різні види риб, ссавців, водоплавні та лісові птахи). їх добувають для отримання м’яса, хутра, шкур. Законом визначені місця, терміни й об’єми полювання та риболовлі, вчені стежать за чисельністю тварин.

Вам добре відомо, що величезну користь приносять свійські тварини, тобто ті, яких розводять з метою отримання користі (собаки, коні, корови свині, кози, кури, гуси, качки, індики тощо). Бджоли дають мед, із коконів шовковичного шовкопряда виробляють шовк, у ставках розводять коропа, сазана, форель. Декоративні породи собак, кішок, птахів і риб дарують людям радість, естетичну насолоду.

Багато тварин служать науці, використовуються в медицині. На лабораторних тваринах (мишах, щурах, хом’яках, морських свинках) досліджують дію різноманітних ліків. Зміїна та бджолина отрути використовуються для лікування людей.

Різноманітність тварин

Хижі тварини є природними санітарами

Різноманітність тварин

Об’єми й терміни риболовлі визначаються законом

Паразитичні тварини спричиняють хвороби тварин, рослин і людини (бичачий ціп’як, печінковий сисун, малярійний плазмодій, дизентерійна амеба та ін.).

Деякі тварини є шкідниками полів, садів, лісів. Це комахи, які живляться деревиною, плодами, насінням (непарний шовкопряд, різні види деревоточців, колорадський жук, яблунева плодожерка, перелітна сарана), мишоподібні гризуни тощо.

Люди навчилися використовувати для боротьби з такими шкідниками інших тварин. Так, спеціально розводять і випускають на поля жуків – сонечок, які поїдають попелиць. Такий метод боротьби зі шкідниками безпечний для людини та довкілля. Він називається біологічним.

Запам’ятайте найважливіше

Нині у світі налічується понад 2 млн тварин, які населяють усі середовища існування на нашій планеті. У царстві Тварини виділяють шість основних таксонів: вид, рід, родина, ряд, клас, тип.

Тварини відіграють важливу роль у природі: є споживачами органічної речовини, беруть участь у колообігу речовин, запилюють рослини, поширюють плоди та насіння. Хижаки є природними санітарами та регуляторами чисельності рослиноїдних організмів.

Велике значення тварин для людини: промислових тварин добувають для отримання м’яса, хутра, шкур, свійських розводять для отримання користі; тварин використовують у наукових і медичних цілях. Водночас шкідники полів, садів, лісів нищать урожай, а паразитичні тварини спричиняють хвороби тварин, рослин і людини.

Наука та науковці

Мечников І. І. (1845-1916) – видатний український біолог, один із основоположників ембріологи, порівняльної патології, імунології та мікробіологи. Заснував бактеріологічну станцію в Одесі (нині – Центр бактеріології та епідеміології ім. І. І. Мечникова). Установив спільні закономірності в розвитку хребетних і безхребетних тварин. Запропонував теорію походження багатоклітинних організмів. У 1882 році відкрив явище фагоцитозу, за що був удостоєний Нобелівської премії.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Різноманітність тварин - Біологія