РІЗНОМАНІТНІСТЬ ЖИВИХ ОРГАНІЗМІВ У БІОСФЕРІ

Природні та штучні системи в середовищі життя людини

Тема 4. Біосфера найбільша жива система

§25. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ЖИВИХ ОРГАНІЗМІВ У БІОСФЕРІ

Світ живої природи дивує і захоплює нас.

Століттями людина спостерігала, вивчала та описувала різні організми, а з часом поділила їх на великі групи – царства.

Царства живих організмів

В окремі царства вчені об’єднали віруси, бактерії, гриби, рослини та тварин (мал. 131).

РІЗНОМАНІТНІСТЬ ЖИВИХ ОРГАНІЗМІВ У БІОСФЕРІ

Мал. 131. Представники різних царств: 1 – віруси; 2 – бактерії; 3 – гриби;

4-6 – рослини; 7 – тварина

Віруси, бактерії та деякі представники рослин і тварин мають надзвичайно малі розміри. Побачити ці організми можна лише за допомогою мікроскопа. Тому їх ще називають мікроорганізмами.

Особливістю вірусів є те, що вони розвиваються тільки всередині клітин живих організмів, оселяючись в них. Віруси спричиняють різні захворювання живих істот, наприклад у людини – кір, грип, віспу, СНІД, у собак – чумку, в рослин – плямистість тощо.

Бактерії мешкають скрізь: у водоймах, грунті, повітрі, живих організмах. їх знаходять навіть у гарячих джерелах, на засніжених вершинах гір, глибоко

в землі. Серед них є корисні для людини, приміром, бактерії, за допомогою яких виготовляють різноманітні кисломолочні продукти, квашену капусту, заготовляють на зиму зелені корми у вигляді силосу. Поряд з корисними є й хвороботворні бактерії, які спричиняють захворювання на ангіну, скарлатину, тиф, чуму, дифтерію та інші тяжкі недуги.

Гриби досить різноманітні. Вам найбільше відомі так звані шапкові гриби (мал. 132, 1). Це багатоклітинні організми, наземна частина яких має ніжку і шапку, а підземна у вигляді довгих ниток утворює грибницю. Але гриби можуть бути й одноклітинними, мікроскопічних розмірів, як-от дріжджі (мал. 132, 2) чи гриб мукор, що оселяється на продуктах харчування (мал. 132, 3).

РІЗНОМАНІТНІСТЬ ЖИВИХ ОРГАНІЗМІВ У БІОСФЕРІ

Мал. 132. Різноманітність грибів: шапковий гриб (1), дріжджі (2), мукор (3)

Сучасний рослинний світ нашої планети

Рослини також можна побачити в усіх куточках біосфери. Вони змогли пристосуватися до різноманітних умов проживання (пригадайте ці пристосування та наведіть приклади).

Рослинами є одноклітинні водорості, які влітку за сприятливих умов настільки швидко ростуть та розмножуються, що непроточна вода ставків може стати зеленою (мал. 133). Рослинами є й дерева, наприклад могутні дуби (мал. 134), обхват стовбура яких сягає 8 м, а вік – понад 800 років. Крім деяких водоростей, більшість рослин мають хлорофіл. Це він надає їм зеленого забарвлення.

РІЗНОМАНІТНІСТЬ ЖИВИХ ОРГАНІЗМІВ У БІОСФЕРІ

Мал. 133. Заросла водойма Мал. 134. Дуб

За підрахунками вчених, рослин існує понад 300 тисяч видів.

З них людина використовує приблизно десяту частину.

Своєю діяльністю людина впливає на царство Рослини. Вона створює нові сорти культурних рослин (пригадайте з § 13 і 14, які саме), вирощує і доглядає рослини полів, садів, парків. Та не завжди діяльність людини сприяє збільшенню чисельності і різноманітності рослин. Якщо виникає потреба прокласти дороги, збудувати будинки чи інші споруди, людина знищує рослини на певних ділянках землі. Від цього гинуть представники й інших царств. Нині на нашій планеті внаслідок негативного впливу діяльності людини на біосферу під загрозою зникнення опинилися близько 25 тисяч видів рослин.

Багатоманітність тваринних організмів біосфери

Кількість видів тварин майже в сім разів більша, ніж рослин. Як і рослини, тварини пристосувалися до проживання в різних частинах біосфери. Але якщо рослинам властивий переважно прикріплений спосіб життя, то тварини здебільшого рухаються – повзають, літають, стрибають, ходять, плавають.

Завдяки фотосинтезу відбувається живлення рослинних організмів. Тваринні організми (крім окремих одноклітинних) не здатні самостійно створювати органічні речовини. Вони отримують їх, споживаючи рослинну чи тваринну їжу. (Пригадайте, яких ви знаєте рослиноїдних, м’ясоїдних і всеїдних тварин.)

До багатоманітності світу тварин доклала зусиль і людина. Вона створила тисячі порід свійських тварин і продовжує створювати нові. Та тварини, як і рослини, теж потерпають від господарської діяльності людини. На тварин полюють, їх колекціонують (наприклад, жуків, метеликів), позбавляють звичних умов існування, порушуючи зв’язки в екосистемах. Тож кількість видів тварин і особин одного виду з року в рік зменшується. Так, за останні 400 років на нашій планеті зникло назавжди 100 видів птахів. Це дронт, мандрівний голуб, безкрила гагарка та інші. За цей самий час жива природа втратила й 60 видів ссавців. Зокрема, на території України через надмірне полювання та розорювання степів зникли дикі коні, зубри, тури, кулани, сайгаки (мал. 135).

РІЗНОМАНІТНІСТЬ ЖИВИХ ОРГАНІЗМІВ У БІОСФЕРІ

Мал. 135. Види тварин, які зникли з території України внаслідок діяльності людини: 1 – кулан; 2 – сайгак; 3 – кінь Пржевальського

Підсумки

Організми біосфери надзвичайно різноманітні за кількістю видів і чисельністю особин. Вчені об’єднали їх у царства.

Живі організми перебувають під впливом господарської діяльності людини та природних змін у середовищі життя.

Руйнування природного середовища існування живих істот та їхнє пряме знищення людиною є причиною зменшення різноманітності живих організмів.

Сторінка природодослідника

Виконайте завдання. Проведіть спостереження за різноманітністю організмів біосфери.

На вас чекають літні канікули, а отже, цікаві подорожі, відвідування заповідних територій, відпочинок за межами постійного місця проживання. Всюди, де вам доведеться бути, звертайте увагу на різноманітність живих істот. Спостерігайте за їхньою поведінкою, пристосуваннями до умов існування, чисельністю. Якщо якісь рослини чи тварини вам зустрінуться вперше, дізнайтеся їхні назви.

Зробіть висновок про різноманітність живих організмів у біосфері.

Сторінка ерудита

Серед рослин і тварин України є свої “чемпіони”. Так, сосна гірська, що зростає в Карпатах, є найбільш високогірним деревом України. На Тернопільщині зростає кремена гігантська із найбільшими за розміром листками. У водоймах зі стоячою та проточною водою трапляється латаття біле, квітки якого сягають 20 см у діаметрі. Гриб веселка смердюча росте швидше за інші багатоклітинні організми, що мешкають на території України. Усього за дві хвилини ніжка веселки видовжується на 1 см.

Сокіл помічає тварину розміром 5 см з відстані близько 800 м.

У заповіднику Асканія-Нова мешкає дрохва – найбільший птах України. Схожа зовні на мишу землерийка бурозуба має найінтенсивніший обмін речовин. Він відбувається в її тілі настільки швидко, що за відсутності корму понад дві години тварина гине. їжак у стані сплячки може перебувати 236 діб, а найбільший хижак України бурий ведмідь – 180 діб.

Перевірте свої знання

1. Назвіть представників різних царств живих організмів.

2. Підготуйте розповідь про значення у природі та житті людини

Представників різних царств живих організмів. 3. Поясніть, як людина впливає на різноманітність живих організмів біосфери. 4*. Встановлено, що зникнення лише одного виду рослин загрожує зникненням понад 10 видів комах. Спробуйте пояснити, чому.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


РІЗНОМАНІТНІСТЬ ЖИВИХ ОРГАНІЗМІВ У БІОСФЕРІ - Натурологія