РОБОТА ІЗ ТЛУМАЧНИМ СЛОВНИКОМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І СЛОВНИКОМ ІНШОМОВНИХ СЛІВ

Мета:

    навчальна: формувати навички користуватися словниками; розвивальна: розширювати кругозір учнів шляхом ознайомлення із специфічною книгою-словником та різновидами словників; виховна: виховувати культуру користування словниками.

Внутрішньопредметні зв’язки: лексикологія, лексикографія, морфологія, синтаксис, орфографія, пунктуація.

Міжпредметні зв’язки: мова, література, соціокультура.

Тип уроку: формування вмінь і навичок.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК.

МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Перевірка домашнього завдання Робота зі словниковою статтею

> Прочитайте текст і скажіть, які є словники.

Словник – 1. Словниковий склад мови, лексика. 2. Довідкове зібрання у вигляді книги (тепер і в комп’ютерному варіанті) слів, а також інших мовних одиниць з інформацією про значення, вживання, будову, походження тощо чи з перекладом їх на іншу мову (мовні, або лінгвістичні філологічні словники) або про поняття та предмети, що ними позначаються (енциклопедичні словники). Теорією і практикою створення словників займається лексикографія (Зі словника).

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ,

МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

ФОРМУВАННЯ ПРАКТИЧНИХ УМІНЬ І НАВИЧОК Презентація словників (української мови й іншомовних слів). Побудова словникових статей, правила користування словником тощо Робота із тлумачним словником української мови.

> Уточніть значення слів добро, вдячність, допомога, навчання, самовиховання. З двома-трьома із них (на вибір) складіть речення. Запишіть їх. Підкресліть другорядні члени речення.

Вибіркова робота

> Ознайомтеся зі словами в словнику на будь-яку букву. Випишіть слова, які викликають ваш інтерес (5-6). Прочитайте тлумачення їх значень. Складіть із ними словосполучення і запишіть.

Робота зі словником іншомовних слів

> Уточніть значення слів секція, спектакль, фотостудія, конкурс, олімпіада, фестиваль, комп’ютер, Інтернет ресурс. З двома-трьома з них (на вибір) складіть речення і запишіть.

Самостійна робота

> Сформулюйте самостійно завдання роботи зі словником іншомовних слів і виконайте його. Ознайомте з виконаною роботою товариша по парті.

Пошукова робота

> 3 допомогою словника іншомовних слів визначте, з яких мов запозичені подані слова. Визначте їхнє значення. Усно складіть із ними речення.

Гвардія, гітара, пельмені, епоха, ювелір, яхта.

Творча робота

> Замініть наведені словосполучення іншомовними словами.

Зразок: тваринний світ – фауна.

Письменник, що пише п’єси; особа, яка керує оркестром; певний режим харчування; розмова між двома особами; рослинний світ.

Для довідок: дієта, диригент, діалог, драматург, флора.

Синонімічна заміна

> Замініть іншомовні слова українськими. За допомогою словника уточніть їх значення переформувати, колосальний, коментувати, локальний, інтернаціональний.

Слова для довідок: роз’яснювати, міжнародний, місцевий, повідомляти, величезний.

Переклад

> Перекладіть слова українською мовою. Порівняйте їхній правопис в українській і російській мовах. За допомогою словників іншомовних слів (иностранных слов) перевірте їх правопис. Запишіть парами, наприклад: аккорд (рос.) – акорд (укр.). Аккорд, аппарат, аттестат, бассейн, иллюстрация, объективный.

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ УМІНЬ І НАВИЧОК Читання мовчки

> Прочитайте поетичний текст. Яка його основна думка? Поясніть постановку розділових знаків.

Люблю, мов сонце,

Материнську мову…

Нам кожна братня мова дорога.

Гріченко й Даль

Ведуть у даль чудову.

О словників жага, віків снага!

Нам словники – аннали у напрузі,

І вірні друзі, і провідники.

В борінні, у горінні, в горі, друзі,

Не біймось заглядати в словники.

С. Литвин

Індивідуальна робота

> Попрацюйте з одним зі словників (за бажанням).

ПІД УРОКУ Висновок учнів про значення роботи зі словниками Рефлексія

Що конкретно дала робота з кожним словником сьогодні на уроці?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

> Виписати по 5-7 слів із тлумачного словника української мови та зі словника іншомовних слів. Уточнити їхнє значення. Скласти речення. Записати й підкреслити члени речення.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


РОБОТА ІЗ ТЛУМАЧНИМ СЛОВНИКОМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І СЛОВНИКОМ ІНШОМОВНИХ СЛІВ - Плани-конспекти уроків по українській мові