Родова бівалентність людського буття: феномени чоловічого та жіночого

Філософія світ людини

Родова бівалентність людського буття: феномени чоловічого та жіночого

Традиційно людина розглядалася у філософії як істота, позбавлена статі, що було результатом абстрактно – есенційного підходу до неї. Сучасна філософська антропологія прагне вийти за межі такого бачення людини. Адже для кожного, хто замислювався над колізіями людського буття, очевидним є те, що однією з їхніх складових є бівалентність людського роду – його розділеність на чоловічий та жіночий шляхи буття.
Саме чоловіче та жіноче повсякчас породжують нове життя; їх взаємодія у вищих своїх проявах приводить до переживання любові, яка приносить нам стільки радості й страждання. Тому проблематика чоловічого та жіночого не може не хвилювати людину.
Але наскільки ця проблематика може вважатися філософською? Може це лише медико-біологічна або в найкращому разі психологічна проблематика? Може філософській антропології не слід торкатися цієї сфери людського буття?
Якщо ми припустимо, що філософська антропологія досліджує різноманітні виміри людського буття, то проблеми статі не можуть не бути органічно-філософськими проблемами – адже чоловіче й жіноче являють собою найсуттєвіші виміри людського.
Тому коли філософська антропологія звертається до феномена статі, вона втрачає своє відсторонення від потаємних глибин людського буття. Інша справа, що нам треба віднайти саме філософсько-антропологічний кут бачення чоловічого та жіночого.
Спробуємо зробити це.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Родова бівалентність людського буття: феномени чоловічого та жіночого - Довідник з філософії