Роки, пори року, місяці – Usage. Вживання – The Article. Артикль

Англійська мова
The Article. Артикль

Usage. Вживання

Роки, пори року, місяці

I was born in 1986. (Я народився у 1986.)
We play football in Summer. (Улітку ми граємо в футбол.)
I went to school in September. (Я пішов до школи у вересні.)
That was The year I was born. (Це сталося саме того року, коли я народився.)
It was The summer Of 2001 when we moved to a new flat. (Саме влітку 2001 року ми переїхали до нової квартири.)

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Роки, пори року, місяці – Usage. Вживання – The Article. Артикль - Довідник з англійської мови