Роль рухової активності для збереження здоров’я. Гігієна опорно-рухової системи

РОЗДІЛ IX. ЛЮДИНА

Тема 2. ОПОРА І РУХ

УРОК 16. Роль рухової активності для збереження здоров’я. Гігієна опорно-рухової системи

Освітня мета: розкрити умови правильного формування скелета і м’язів, показати значення фізичної праці, фізкультури, спорту для здоров’я людини та її гармонійного розвитку.

Основні поняття і терміни: гіподинамія, дистрофія, лордоз, кіфоз, сколіоз, плоскостопість, постава.

Обладнання: таблиці “Запобігання викривленню хребта”; “Запобігання плоскостопості”.

Структура уроку, основний

зміст і методи роботи

І. Перевірка домашнього завдання (самостійна робота).

Завдання 1.

Виберіть з переліку м’язів ті, що відповідають певним функціям, і поставте в таблиці відповідні їм літери.

Функції м’язів

Назва м’язів

1. Рух щелеп

2. Рух рота

3. Згинання передпліччя в ліктьовому суглобі.

4. Підтримання тулуба у вертикально­му положенні.

5. Розчинення передпліччя в ліктьо­вому суглобі.

6. Розгинання колінного суглоба.

7. Згинання колінного суглоба.

8. Дихальні рефлекси.

М’язи:

А. Двоголовий верхніх кінцівок.

Б.

Триголовий верхніх кінцівок.

В. Мімічні.

Г. Коловий рота.

Д. Жувальні.

Е. Міжреберні.

Ж. Діафрагма.

3. Двоголовий нижніх кінцівок.

І. Чотириголовий стегна.

К. Кравецький.

Л. Дельтоподібний.

М. Широкий спини.

Відповіді:

1

2

3

4

5

6

7

8

Завдання 2. Сформулюйте і обгрунтуйте основні правила, яких по­трібно дотримуватись під час фізичної роботи для досягнення високої працездатності.

II. Актуалізація опорних знань учнів.

Порушення проблемних питань.

1. Завдяки чому в культуристів збільшується маса м’язів?

2. Чому рельєф кістки змінюється залежно від способу її життя?

III. Вивчення нового матеріалу.

1. Вікові особливості опорно-рухової системи. (Робота із підручником).

2. Гіподинамія, її негативний вплив на розвиток опорно-рухової сис­теми. (Розповідь з елементами бесіди, складання схеми).

Роль рухової активності для збереження здоровя. Гігієна опорно рухової системи

3. Причини викривлення хребта. Формування правильної постави. (Бесіда з учнями, робота із підручником).

4. Плоскостопість та її наслідки. (Бесіда з використанням малюнків у підручнику).

5. Значення фізичних вправ для формування опорно-рухової системи. (Розповідь учителя з елементами бесіди).

IV. Закріплення знань учнів.

Виписати анатомо-фізіологічні обгрунтування правил гігієни опорно-рухової системи.

Правила гігієни

Анатомо-фізіологічні обгрунтування

1. Необхідність систематичних занять фізичними вправами.

2. Навантаження необхідно збіль­шувати поступово.

3. При одноманітних трудових рухах корисні фізичні вправи.

4. Необхідно виробляти правиль­ну поставу.

5. Не піднімати великих тягарів.

6. За столом сидіти прямо, не горбитись.

7. Не носити тісне взуття, а в під­літковому віці – взуття на високих підборах.

V. Домашнє завдання.

1. Вивчити відповідну тему із підручника.

2. Запропонуйте декілька вправ для ранкової гігієнічної зарядки, яких правил необхідно дотримуватись під час виконання зарядки. Запишіть їх.

3. Чи мають відрізнятися і за якими показниками фізичні вправи для дівчат і юнаків?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Роль рухової активності для збереження здоров’я. Гігієна опорно-рухової системи - Плани-конспекти уроків по біології