РОСЛИНИ І РОСЛИННІСТЬ

Біологія – універсальний довідник

БІОРОЗМАЇТТЯ

РОСЛИННЕ УГРУПОВАННЯ

РОСЛИНИ І РОСЛИННІСТЬ

Поняття про флору. У кожній місцевості, де є необхідні умови для життя рослин, можна зустріти більшу або меншу кількість їх видів. Особливо велика видова різноманітність відзначена в умовах вологих тропічних лісів, де круглорічно рослини отримують все, що необхідно для активного життя. У менш сприятливих умовах – в пустелі, тундрі, високо в горах – кількість рослин помітно зменшується або вони зовсім відсутні. Усі види рослин

на певній території (район, область, країна і т. д.) разом утворюють флору (лат. флора – богиня квітів і весни).

Поняття про рослинне угруповання і рослинність. Окремі рослини живуть не ізольовано, а ростуть разом з іншими видами. Група взаємозв’язаних одна з одною рослин, які ростуть на одній території, утворюють рослинне угруповання. Ліс, лука, болото, степ – це рослинні угруповання. Кожне з них пристосоване до певних умов і характеризується властивим йому набором видів. Медунка весняна й осока волосиста ростуть у лісі, журавлина болотна і болотний мирт звичайний – на болоті, тимофіївка лучна і лисохвіст лучний

– на луці, ковила вузьколиста і тюльпан Шренка – у степу, саксаул білий і акація піщана – в пустелі. Разом із ними ростуть інші рослини, характерні або для лісу, або для болота, або для луки, або для степу, або для пустелі. Є рослини, що пристосувалися до життя в різних рослинних угрупованнях. Чину лісову можна зустріти в лісі і на луці; чорниця росте у лісі, в тундрі, на високогірних луках.

В одній і тій же місцевості (район, область і т. д.) є різні рослинні угруповання, що разом утворюють рослинність даної місцевості.

Поняття про ландшафт. Наземні рослини беруть участь у створенні ландшафтної різноманітності Землі. Ландшафт – це зовнішній вигляд земної поверхні, що визначається поєднанням рельєфу, клімату, грунту і рослинності.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


РОСЛИНИ І РОСЛИННІСТЬ - Довідник з біології