РОСЛИННІСТЬ І ТВАРИННИЙ СВІТ. ОСОБЛИВОСТІ ПРИРОДНОЇ ЗОНАЛЬНОСТІ МАТЕРИКА. ВИСОТНА ПОЯСНІСТЬ КОРДІЛЬЄР. ПРИКЛАДИ ВПЛИВУ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ НА ПРИРОДУ. СТИХІЙНІ ЯВИЩА ПРИРОДИ ТА ЇХ НАСЛІДКИ. ЗАПОВІДНИКИ І НАЦІОНАЛЬНІ ПАРКИ

Розділ II

МАТЕРИКИ

Урок № 46 (варіант Б)

Тема. РОСЛИННІСТЬ І ТВАРИННИЙ СВІТ. ОСОБЛИВОСТІ ПРИРОДНОЇ ЗОНАЛЬНОСТІ МАТЕРИКА. ВИСОТНА ПОЯСНІСТЬ КОРДІЛЬЄР.

ПРИКЛАДИ ВПЛИВУ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ НА ПРИРОДУ. СТИХІЙНІ ЯВИЩА ПРИРОДИ ТА ЇХ НАСЛІДКИ. ЗАПОВІДНИКИ І НАЦІОНАЛЬНІ ПАРКИ

Мета: сформувати в учнів систему знань про особливості природних комплексів Північної Америки, про заповідні території та національні парки, поглибити уявлення учнів про екологічні проблеми і стихійні явища та їх наслідки; розвивати і вдосконалювати практичні

вміння учнів працювати з картографічним матеріалом; виховувати екологічну культуру в учнів, підвести їх до розуміння чинників екологічних проблем.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання: карта природних зон світу, фізична карта Північної Америки, картини природних комплексів материка, слайди, атласи, підручники, малюнки учнів.

Опорні та базові поняття: прерії, антропогенний вплив, заповідники, національний парк, екологія, стихійні явища природи, природна зона, висотна поясність, природний комплекс, кліматичні пояси, грунти.

Географічна номенклатура: природні зони, Єллоустонський національний

парк, каньон Колорадо тощо.

ЗМІСТ УРОКУ

I. Організаційний момент

Визначення мети і завдань уроку, готовності учнів до уроку.

Прийом “Аукціон”

Учні називають, одним реченням характеризують та показують на карті об’єкти географічної номенклатури теми.

II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

Прийом “Чомучка”

Учні в класі обмінюються підготовленими вдома запитаннями та дають на них відповідь.

ІІІ. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів

1. Прийом “Географічна лабораторія”

Завдання. За допомогою карти природних зон визначте особливості розміщення природних зон на території Північної Америки.

2. Прийом “Проблемне питання”

Учитель за допомогою учнів називає природні зони Північної Америки та показує їх на карті. Просить порівняти розташування природних зон в Африці та Південній Америці. Ставить проблемне запитання.

Чому природні зони на материку мають не широтне, а меридіональне розташування?

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Випереджувальне домашнє завдання

Розповідь учнів про зони арктичних пустель, тундри, лісотундри, тайги, широколистяних та хвойно-широколистяних лісів, степів, прерій.

2. Прийом “Мозковий штурм”

Завдання. За допомогою карти природних зон порівняйте висотну поясність Анд і Кордільєр. Відзначте спільні та відмінні риси.

3. Розповідь учителя про проблеми охорони і можливого відновлення тих природних багатств, що ще збереглися, а також екологічні проблеми, стихійні явища природи (бурі, урагани, смерчі) та їх наслідки.

4. Прийом “Географічний крос”

– Які природні зони найбільш змінені людиною? Чому?

– Які природоохоронні заходи, що допомагають зменшити екологічні проблеми, вам відомі?

5. Випереджувальне завдання

Розповідь учнів про природоохоронні території Північної Америки.

V. Закріплення вивченого матеріалу

1). Прийом “Мікрофон”

– Які природні зони розташовані на материку?

– В чому відмінність природних зон материка від інших материків?

2). Прийом “Експрес-тест”

1. За різноманітністю природних зон Північна Америка:

А) перевершує Африку й Австралію;

Б) перевершує Африку і поступається Австралії;

В) поступається Африці, але перевершує Австралію;

Г) поступається Африці й Австралії.

2. Пустелі на території Північної Америки розташовані в основному:

А) у Аппалачах; б) у Кордільєрах; г) на Великих рівнинах;

Г) на Центральних рівнинах.

3. Природна зона, що характеризується найродючішими грунтами:

А) зона пустель; б) прерії; в) зона мішаних лісів; г) зона хвойних лісів.

4. Природна зона, землі якої в основному використовуються під ріллю:

А) високотравні прерії; б) низкотравні прерії; в) перемінно-вологі ліси; г) мішані ліси.

5. Природні умови в Мексиці дозволяють вирощувати культури:

А) помірного, субтропічного і навіть тропічного поясів;

Б) тропічного поясу;

В) тільки помірного поясу;

Г) субтропічного поясу.

3. Прийом “Географічний вернісаж”

Учні розповідають про тварин та рослини, що вони намалювали вдома.

4. Прийом “Бліцопитування”

– Яка рослина зображена на державному прапорі Канади? (Кленовий листок)

– Який найбільший острів земної кулі? (о. Гренландія)

– Який півострів Росія продала США? (Аляска, у 1867 р.)

– Назвіть столицю США? (Вашингтон)

– Які гори розміщенні на заході материка? (Кордільєри)

– Яку затоку називають “мішок з кригою”? (Гудзонова)

– Про яку країну кажуть: “Якщо в ній протяг, то в країнах Латинської Америки вже грип”? (США)

VI. Підсумок уроку

VII. Домашнє завдання

– Опрацювати відповідний текст у підручнику.

– Позначити на контурній карті природні зони Північної Америки.

– Підготувати повідомлення про країни материка, зв’язки України з країнами Північної Америки.

Додатковий матеріал до уроку

У північного карликового хом’яка, що мешкає в Мексиці і в штатах Арізона і Техас, США, а також у трипалого карликового тушканчика з Пакистану довжина голови разом з тілом складає 3,6 см, а довжина хвоста 7,2 см.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


РОСЛИННІСТЬ І ТВАРИННИЙ СВІТ. ОСОБЛИВОСТІ ПРИРОДНОЇ ЗОНАЛЬНОСТІ МАТЕРИКА. ВИСОТНА ПОЯСНІСТЬ КОРДІЛЬЄР. ПРИКЛАДИ ВПЛИВУ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ НА ПРИРОДУ. СТИХІЙНІ ЯВИЩА ПРИРОДИ ТА ЇХ НАСЛІДКИ. ЗАПОВІДНИКИ І НАЦІОНАЛЬНІ ПАРКИ - Плани-конспекти уроків по географії