Рослинність і тваринний світ України

Географія
Фізична географія України

Загальна характеристика природних умов і природних ресурсів України

Рослинність і тваринний світ України

Природна рослинність України досить багата – налічується близько 25 000 видів. На рівнинній частині чітко простежується зміна природних зон з півночі на південь: лісова – лісостепова – степова; у гірських районах – висотна поясність. Природний рослинний покрив зберігся лише на третині території України. Ліси займають близько 14 % території.
Тваринний світ України налічує

понад 40 000 видів. Із хребетних водяться ссавці, птахи, риби, плазуни, земноводні. Для мішаних лісів найбільш типовими є такі види ссавців, як косуля, дикий кабан, олень, білка, борсук, куниця, заєць, лисиця, вовк; із птахів – тетерев, рябчик, глухар, шпак, синиця, кулик, журавель сірий; із плазунів – вуж, гадюка звичайна, ящірка, черепаха болотяна. У степовій зоні із ссавців водяться ховрах, тушканчик, миша польова, хом’як, тхір, лисиця, їжак; із птахів – жайворонок, перепілка, вівсянка, куріпка, журавель степовий; із плазунів – полоз, гадюка степова. У тваринному світі лісостепової зони поєднуються лісові й степові
види.
Червона книга України – основний державний документ, у якому містяться узагальнені відомості про сучасний стан видів тварин і рослин України, що перебувають під загрозою знищення, та заходи щодо їх збереження та науково обгрунтованого відтворення. До неї занесено 85 видів рідкісних тварин, а також ті види, що перебувають під загрозою знищення.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Рослинність і тваринний світ України - Довідник з географії