Розбір сполучника як частини мови – Сполучник як службова частина мови

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ

Сполучник як службова частина мови

Розбір сполучника як частини мови

Послідовність розбору

1. Слово.

2. Частина мови.

3. Що з’єднує сполучник.

4. Сполучник сурядності чи підрядності.

5. Група за значенням.

6. Група за будовою.

7. Особливості правопису (якщо є).

Сипнули врозтіч галки Чи ворони (Л. Костенко).

Зразок розбору

Чи – сполучник, зв’язує однорідні члени речення (підмети), сполучник сурядності, розділовий, простий.


Розбір сполучника як частини мови – Сполучник як службова частина мови - Довідник з української мови