Розділ 3. Фінансова політика і фінансовий механізм – МОДУЛЬ 1

ФІНАНСИ

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ І РОЗВИТКУ ФІНАНСІВ

Розділ 3. Фінансова політика і фінансовий механізм

1. Складовими фінансового механізму є:

А) фінансові методи, фінансові важелі, правове забезпечення нормативне й інформаційне забезпечення;

Б) фіскальна політика;

В) податки і державні видатки;

Г) усі відповіді правильні.

2. Фіскальна політика може бути:

А) стимулювальною;

Б) стримуючою;

В) автоматичною;

Г) усі відповіді правильні.

3. У складі фінансової політики

виділяють:

А) бюджетно-податкову, грошово-кредитну;

Б) інвестиційна, валютна;

В) страхова, митна;

Г) усі відповіді правильні.

4. Суть фінансового планування полягає у:

А) визначенні організаційно-правових форм підприємств;

Б) проведенні оцінки фінансової стратегії;

В) визначенні фінансових можливостей держави для забезпечення розвитку її економіки;

Г) правильної відповіді немає.

5. Як співвідносяться поняття “фінансова політика” і “фінансовий механізм”:

А) фінансова політика реалізується через фінансовий механізм;

Б) фінансовий механізм визначає фінансову

політику;

В) фінансова політика немає відношення до фінансового механізму;

Г) усі відповіді правильні?

6. Фінансова політика – це:

А) дія економічних законів у фінансовій сфері;

Б) діяльність підприємств, організацій та установ у сфері фінансів;

В) сукупність фінансових розподільчих і перерозподільних заходів, які здійснює держава через фінансову систему;

Г) правильної відповіді немає.

7. Фінансовий механізм – це:

А) фінансові відносини з приводу розподілу ВВП;

Б) сукупність суб’єктів і об’єктів фінансового розподілу;

В) система встановлених державою форм та методів організації фінансових відносин, інструментів та важелів впливу на соціально-економічний розвиток суспільства;

Г) усі відповіді правильні?

8. Нормативне забезпечення функціонування фінансового механізму не включає:

А) інструкції, нормативи;

Б) норми, методичні вказівки;

В) кредити;

Г) правильної відповіді немає.

9. Методами фінансового планування є:

А) нормативний;

Б) балансовий;

В) метод коефіцієнтів;

Г) усі відповіді правильні?

10. Фіскальна політика – це:

А) бюджетно-податкова політика;

Б) кредитна політика;

В) правильної відповіді немає;

Г) правильні відповіді а і б.

11. За характером заходів і часом їх здійснення фінансова політика поділяється на:

А) фінансову тактику і фінансову стратегію;

Б) фінансову стратегію і бюджетне регулювання;

В) оперативну і фінансову політику і фінансову тактику;

Г) фінансову стратегію і податкову політику.

12. Фінансова стратегія держави – це:

А) сформована система довгострокових цілей фінансової діяльності і найефективніших шляхів їх досягнення, які визначаються фінансовою ідеологією;

Б) напрями, форми і методи використання фінансових ресурсів;

В) система принципів і методів розроблення та реалізації управлінських рішень, пов’язаних з рухом фінансових ресурсів;

Г) процес визначення оптимальної структури капіталу.

13. До фінансових важелів і стимулів належать:

А) процес формування і використання фінансових ресурсів на макро – і мікрорівнях економіки;

Б) нормативно-правове забезпечення господарсько-фінансової діяльності;

В) форми і методи формування і використання фінансових ресурсів, які одночасно виступають як система фінансових показників, норм, нормативів, використовуваних у фінансових відносинах;

Г) система управління фінансами.

14. Фінансове регулювання здійснюється через:

А) систему норм і нормативів які характеризують певний рівень забезпечення видатків, різних видів витрат фінансових ресурсів;

Б) ліміти;

В) фінансові резерви;

Г) всі відповіді правильні.

15. Фінансове забезпечення здійснюється в таких формах:

А) самофінансування, кредитування, бюджетні асигнування;

Б) кредитування і акціонування;

В) самофінансування, кредитування, бюджетні асигнування і акціонерний капітал;

Г) бюджетне фінансування і кредитування.

16. Фінансове планування – це:

А) діяльність щодо формування та використання цільових централізованих і децентралізованих фондів фінансових ресурсів, які спрямовуються на розширене відтворення та на задоволення поточних потреб держави;

Б) засіб впливу фінансових відносин на господарський процес;

В) сукупність фінансових методів і форм організації фінансових відносин, інструментів та важелів впливу на соціально – економічний розвиток суспільства;

Г) правильної відповіді немає.

17. До основних методів фінансового планування належать:

А) балансовий метод;

Б) нормативний метод;

В) метод коефіцієнтів;

Г) усі відповіді правильні.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Розділ 3. Фінансова політика і фінансовий механізм – МОДУЛЬ 1 - Фінансовий ринок