Розділові знаки між головною й підрядною частинами – Складнопідрядне речення

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

Складнопідрядне речення

Розділові знаки між головною й підрядною частинами

На письмі підрядна частина відокремлюється від головної переважно комою, рідше – тире або комою й тире, іноді – двокрапкою.

1. Як правило, підрядна частина відокремлюється від головної Комою або відокремлюється Комами з обох боків, якщо стоїть у середині головної частини.

Півень звик, Що разом із його співом наставав день… (Є. Гуцало). Щоб рибку з’їсти, треба у воду лізти (Народна творчість). Бувало, Коли всі поснуть,

він Тихо прокрадається з хати (О. Донченко).

2. Кома не ставиться Між головною й підрядною частинами, якщо:

А) підрядна частина починається частками Не або І. Працював добре Не коли від нього вимагали, А Коли Він сам того хотів. Залишайся оптимістом І коли Насідають життєві негаразди;

Б) перед сполучником підрядності або сполучним словом стоять повторювані сполучники сурядності (І… і, ні… ні, або… або та ін.). З’ясуйте І коли почнеться концерт, І коли він закінчиться. Зараз він ніяк не міг пригадати Ні якою була раніше оселя, Ні які дерева росли в садку;

В) підрядна частина складається з одного слова.

Думав обізватися, спитати Хто (Григір Тютюнник). Але: Думав обізватися, спитати, Хто такий.

3. Якщо підрядна частина речення стоїть після головної і приєднується до неї складеними сполучниками Тому що, через те що, завдяки тому що, внаслідок того що, незважаючи на те що, для того щоб, замість того щоб, в міру того як, з тих пір як, перед тим як, після того як, подібно до того як, так що Й под., Кома ставиться один раз: або перед сполучником, або в середині його залежно від змісту речення й інтонації. Я прокинувся Через те, що поїзд сіпонув і раптом пішов швидше (Ю. Смолич). Але: Через те що поїзд сіпонув і раптом пішов швидше, я прокинувся. Він стояв під деревом у тіні, Так що його ніхто не міг помітити… (Григорій Тютюнник). Але: Він стояв під деревом у тіні Так, що його ніхто не міг помітити.

4. Не розділяються комами складені сполучники Перш ніж, лише коли, тим часом як, навіть якщо. Перш ніж зануритись у поезію Томаза Чиладзе, потрібно в самому собі створити клімат замисленості… (П. Мовчан). Навіть якщо не дійдемо,- ходімо! (В. Підпалий).

5. Якщо підрядна частина речення потребує смислового й інтонаційного виділення, то між головною й підрядною частинами може Ставитися тире або кома й тире. Що посміхалося – сьогодні у задумі. І Що журилося – не журиться, мовчить (М. Вінграновський). Коли пожовкне листя – немає весняної туги (Г. Михайличенко). Коли не згодиться на мир,- ми знов у бій готові (Леся Українка).

6. Кома й тире ставиться в періоді на початку його другої частини, яка визначається різким спадом голосу. Коли в грудях моїх тривога то потухає, то горить; Коли загублена дорога, а на устах любов тремтить; Коли уся душа тріпоче, як білий парус на човні,- тоді рука моя не хоче пером виводити піСні (М. Рильський).

7. Якщо в головній частині складнопідрядного речення є слово, що потребує роз’яснення (і є відповідна інтонація), то перед підрядною частиною може ставитися Двокрапка. Він знав одне: Що десь там за лиманом тече ріка велика Борисфен (Л. Костенко). І сниться сон мені: Неначе десь на холодній чужині якийсь вигнанець гірко плаче і заздрить мертвому мені (О. Олесь).

8. При збігові двох сполучників перед другим із них Ставиться кома, якщо вилучення або переміщення підрядної частини не вимагає перебудови головної. Зранку накуповував харчів і, Щоб його й на мить не відволікали од роботи, залишався в майстерні (Ю. Мушкетик). Але, як тільки бруківка закінчилась, почалося непроходиме царство болота (М. Вінграновський). Ти покохав осінню красу і, Коли пожовкло листя, забував про весну (Г. Михайличенко). Але: Чисте й гармонійне було ваше пожиття, і Хоч ви на мене не зважали, дітоньки мої, а я вас заєдно бачив… (О. Кобилянська) (тут підрядна частина не вилучається без перебудови головної).

9. При збігові сполучників Кома не ставиться Перед другим сполучником за наявності слів то, так після підрядної частини на початку головної (у такому випадку переміщення підрядної частини неможливе). їй здавалося, що коли лише вступила в церковне подвір’я між високі старі мури, то опинилася тут, коло самого Бога святого (О. Кобилянська). Мій біль бринить, зате коли сміюся, то сміх мій рветься джерелом на волю! (О. Теліга).

10. При збігові сполучників кома не ставиться після протиставного сполучника А. Поява їх викликала загальний шепіт між громадою, А коли вони наблизилися, усе втихло (І. Франко).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Розділові знаки між головною й підрядною частинами – Складнопідрядне речення - Довідник з української мови