Розділові знаки між однорідними членами речення – Просте ускладнене речення

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

Просте ускладнене речення

Розділові знаки між однорідними членами речення

1. Між однорідними членами речення ставиться кома, якщо вони:

А) не з’єднані сполучниками. Музика лине в глибину небес Плавно, велично, гармонійно (Я. Гримайло);

Б) з’єднані протиставними сполучниками А, та (= але), але, зате, так, хоч, хоча, однак, проте. Уміла готувати, та Не вміла подавати (Народна творчість). Від зовсім-зовсім Далекого, проте вже Усвідомленого дитинства у всьому і скрізь були мамині руки (І. Чендей);

В) з’єднані

повторюваними сполучниками І… і (її… її), та… та, ні… ні (ані… ані), не (то)… не (то), або… або (навіть коли перед першим однорідним членом немає сполучника). В піснях і Труд, і даль походу, і жаль, і усміх, і любов, і гнів Великого народу, і за народ пролита Кров (М. Рильський). Одвага або мед П’є, або сльози Ллє (Народна творчість). Попрощаємось, мила, з тобою Чи на день, чи На рік, чи Навік (М. Стельмах);

Г) з’єднані парними сполучниками Не так… як, хоч… але (та), не тільки… але її (а ще її), якщо не… то, не то що… а, як… так (кома ставиться тільки перед другою частиною сполучника). Мужню силу

хоч Похилить горе, так Не зломить, в підлість Не поверне (І. Франко). Дуби навіть у погожу пору якщо Не похмурі, то важкувато Спокійні, Якщо Не зажурені, то Запечалені якоюсь думкою. Григір Тютюнник писав твори як Українською, так і Російською мовами;

Г) з’єднані сполучниками І (її), та (= і) в пари (кома ставиться між парами). Суперечливі й непримиренні для нас поняття, як Життя й смерть, високе й низьке, трагічне й комічне, прекрасне й потворне, у світобаченні й художньому мисленні стародавніх слов’ян не були ще антагоністами (М. Яценко);

Д) з’єднані приєднувальними сполучниками і, а також, ще її, а то її, та її, та ще, які вказують, що до переліченого приєднується ще один елемент як доповнення до сказаного. Дерев’яна скриня була неодмінним елементом українського весільного Обряду, та й побуту Взагалі. Але: Зробився я Остапом Вишнею та й Почав писати (Остап Вишня) (сполучник у єднальному значенні).

2. Кома не ставиться:

А) якщо сполучник І (її), або, чи, та (= і) Вжитий один раз. Один город одділяється тільки Рядком Верб або межами (І. Нечуй-Левицький). Ішов кобзар до Києва та Сів спочивати (Т. Шевченко);

Б) між двома однаковими або близькими за значенням словами, з яких друге вжите з часткою не, якщо така словосполука становить собою одне ціле. Василь Парадюк Слухає не наслухається тих розмов (І. Чендей);

В) між двома словами, з’єднаними повторюваними сполучниками І Або Ні, якщо вони утворюють суцільний вираз: І сюди і туди, ні се ні те, і сяк і так, ні чутки ні вістки, ні собі ні людям, ні риба ні м’ясо, ні з сього ні з того, ні пуху ні пера, і вдень і вночі й т. ін. Ні живі ні мертві слухали такі речі мати й сестра Кирилова (П. Куліш). Хлопці стояли Ні в сих ні в тих (В. Кава).

3. Крапка з комою ставиться між поширеними однорідними членами речення, особливо якщо в їх складі є свої розділові знаки. Ганна Билася, як чайка об кригу, рятуючи інших дітей; молола в жорнах, захованих од злого ока у свинячий цебер, кору, і ячмінний послід, і покришене дрібно кукурудзяне стебло; Вишукувала по пагінчиках навесні в лісі під прілим листям торішні ліщинові горіхи; Варила з молодим часником і цибулею лободу та рогіз і ділила те поміж усіма порівну (Ю. Мушкетик).

4. Тире ставиться між однорідними членами речення, якщо вони протиставлені один одному й не з’єднані сполучниками. …Не жалібна – ясна твоя краса… (Леся Українка). На тім кровопролитті Не місяць в небі сходить – турецький Ятаган (Л. Костенко).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Розділові знаки між однорідними членами речення – Просте ускладнене речення - Довідник з української мови