Розділові знаки у складнопідрядному реченні – Складнопідрядне речення

Складне речення

Складнопідрядне речення

Розділові знаки у складнопідрядному реченні

Кома відділяє головне речення від підрядного:

Щось мало бути цікаве в театрі, бо люди йшли (М. Коцюбинський). Якщо ти зовсім управився, то й рушимо (Панас Мирний). Коли в хаті пахне сухими травами і над зблідлими від часу фотографічними картками на стіні темніє пучок васильків, це нагадує про літо (С. Васильченко). Хазяйка, хоч було тепло, напинала на плечі кожух (М. Коцюбинський).

Кома не ставиться між головною та підрядною частинами, якщо підрядна

частина починається частками не, і; перед сполучником підрядності або сполучним словом стоять повторювані сполучники сурядності (і… і, ні… ні, або… або); коли підрядна частина складається з одного слова:

Пам’ятай про родичів і коли вони не можуть тобі нічого дати.

Олена не могла пригадати ні якою була бабуся, ні чим вона займалася.

Не хотілося йти до дверей, питати хто.

У складених сполучниках тому що, через те що, завдяки тому що, внаслідок того що, незважаючи на те що, для того щоб, замість того щоб, в міру того як та под. кома ставиться один раз, залежно від змісту та інтонації.

Не розділяються

комами складені сполучники перш ніж, лише коли, тим часом як, навіть якщо.

Інколи для смислового та інтонаційного виділення у складнопідрядному реченні ставиться тире, двокрапка:

Куди ви не повернетесь – все горить-палає (Панас Мирний). Хоч тільки середина липня – горобина починала червоніти (М. Малиновська). Я бачив дивний сон: немов переді мною безмірна та пуста і дика площина… (За І. Франком)

При збігові сполучника а зі сполучником підрядності кома між ними не ставиться:

Ніхто не впізнав посланця, а коли він наблизився, всі пізнали Мирославу, дочку боярина (За І. Франком).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Розділові знаки у складнопідрядному реченні – Складнопідрядне речення - Довідник з української мови