Розкрийте сутність теорії “сформованого суспільства”

Історія економічних вчень

НЕОЛІБЕРАЛІЗМ

Розкрийте сутність теорії “сформованого суспільства”

Теорію “сформованого суспільства”, що стала прямим продовженням теорії “соціального ринкового господарства”, детально розроблено уже в 60-х роках у працях Л. Ерхарда та його послідовників. Сутність цієї теорії була найбільш повно викладена в статті Л. Шютце, В. Рієка, Р. Вільгельмі “12 тез про сформоване суспільство” (1966 р.).

Доктрина “сформованого суспільства”, за Л. Ерхардом та його однодумцями, – це пошук

кращого “природного економічного порядку”, якого можна досягти через створення “соціального ринкового господарства”. У ній категорично заперечуються марксистські ідеї про п’ять соціально-економічних формацій і про антагонізм класів. Вона грунтується на положеннях В. Ойкена про існування двох “ідеальних систем господарювання”.

Фундатори теорії “сформованого суспільства” визначають його як співтовариство, в якому всі господарські суб’єкти надають взаємні послуги, тобто це – “спільність взаємних послуг”, основою якої є високорозвинений поділ праці, що зумовлює економічну

взаємозалежність людей, підприємств і галузей економіки. Особливу роль тут відіграє підприємець, який бере на себе основний тягар відповідальності за добробут нації.

Теоретики “сформованого суспільства” великого значення надають державній соціальній політиці. Вони вважають, що держава повинна виділяти необхідні засоби на соціальні послуги, однак соціальні послуги держави мають обмежуватись певними рамками і не порушувати розумної рівноваги між ефективністю господарювання і вимогами соціальної справедливості. У “сформованому суспільстві” зберігаються принципи приватної ініціативи і самозабезпечення, які залишаються головними, – кожен сам повинен подбати про себе і свою сім’ю, забезпечити свою старість.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Розкрийте сутність теорії “сформованого суспільства” - Економічні учення