Розкрийте зміст теорії доходів А. Маршалла

Історія економічних вчень

МАРЖИНАЛІЗМ. СТАНОВЛЕННЯ НЕОКЛАСИЧНОЇ ТРАДИЦІЇ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ

Розкрийте зміст теорії доходів А. Маршалла

У традиціях маржиналізму Маршалл розглядав робітника як раціонального суб’єкта, який оцінює свою участь у виробництві крізь призму дохідності й втрат. Якщо витрати праці вважати втратами робітника, що вимірюються суб’єктивною оцінкою тягаря праці, то заробітна плата є доходом, який залежить від цієї оцінки і призначений для грошової компенсації негативних емоцій робітника.

Відповідно

розглядалась і поведінка власника грошового капіталу. Передбачалось, що він може негайно витратити капітал на особисте споживання, керуючись власними уявленнями про його граничну корисність, або, за виразом Маршалла, “відкласти задоволення його споживання”, спрямувавши капітал у виробництво або віддавши його в позику під відсоток. Ставка відсотка також залежить від суб’єктивних оцінок власника капіталу, від того, чи визнає він інший варіант вигіднішим для себе.

За цими уявленнями, підприємницький дохід розпадається на дві частини – перша розглядається як компенсація витрат підприємницької

діяльності, а друга має вигляд плати за ризик, пов’язаний з виробництвом для невідомого ринку.

У разі зростання попиту в підприємця утворюється тимчасовий надлишковий дохід, який Маршалл назвав квазірентою (рентоподібний дохід). Однак, якщо в короткостроковому ринковому періоді попит зменшується, “квазірента” зникає.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Розкрийте зміст теорії доходів А. Маршалла - Економічні учення