Розмноження рослин і тварин – Організм як жива система

Природознавство
Природні та штучні системи в середовищі існування людини

Організм як жива система

Розмноження рослин і тварин

Розмноження рослин і тварин   Організм як жива система
Розмноження – властивість живих організмів відтворювати собі подібних.
Повний набір хромосом у ядрах еука-ріотичних клітин прийнято записувати 2n – диплоїдний набір. Половинний набір хромосом у гамет (спеціалізованих статевих клітинах) позначається n – гаплоїдний набір.

Нестатеве розмноження

При нестатевому розмноженні дочірній організм успадковує

ознаки материнського. Усі нащадки подібні один до одного і до материнського організму. Таким чином розмножуються бактерії, спорові рослини, одноклітинні та деякі багатоклітинні (гідра) тварини.
Розмноження рослин і тварин   Організм як жива система
Мітоз – спосіб поділу клітин, при якому дочірні клітини одержують такий самий набір хромосом, який міститься в материнських клітинах.
Розмноження рослин і тварин   Організм як жива система

Статеве розмноження

При статевому розмноженні успадковуються ознаки обох батьків. Утворюються статеві клітини – гамети, кожна з яких має половинний набір хромосом. При злитті гамет (заплідненні) утворюється

зигота, яка є першою кліиною нового організму.
Мейоз – спосіб поділу, при якому дочірні клітини одержують половинний набір хромосом.
Розмноження рослин і тварин   Організм як жива система
Сперматозоїди Яйцеклітина (чоловічі гамети) (жіноча гамета)
Запліднення
Розмноження рослин і тварин   Організм як жива система
Зигота – запліднена яйцеклітина.

Вегетативне розмноження (фрагментація)

При вегетативному розмноженні успадковуються тільки ознаки материнського організму. Цей спосіб розмноження широко використовується в декоративному рослинництві.
Розмноження рослин і тварин   Організм як жива система

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Розмноження рослин і тварин – Організм як жива система - Довідник з природознавства