Розповідні речення. Розділові знаки в кінці розповідних речень. Складання розповідних речень

Урок 28

Тема. Розповідні речення. Розділові знаки в кінці розповідних речень. Складання розповідних речень

Мета: розширити уявлення учнів про речення; розпочати ознайомлення з типами речень за метою висловлювання; ознайомити учнів з розповідними реченнями, їх характерними ознаками, оформленням на письмі; розвивати вміння визначати розповідні речення в мовленні, правильно записувати їх за інтонаційними ознаками; виховувати любов і небайдуже ставлення до природи.

Обладнання: тлумачні словники.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний

момент

II. Актуалізація опорних знань та мотивація навчання

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 125)

– Які характерні ознаки речення?

– Установіть зв’язки між словами в реченнях.

2. Хвилинка чистопису

Же сьо ять восени

– Запишіть речення і поставте відповідний розділовий знак у кінці.

Восени у лісі дуже красиво (.?!)

Яка сьогодні погода (.?!)

Синку, прибери на столі (.?!)

– Зверніть увагу на те, що у нас вийшли різні за інтонацією речення. Які ж із них правильні?

– Доведіть це.

III. Повідомлення теми та мети уроку

– Сьогодні ми розпочнемо ознайомлення з різними

типами речень. Також будемо вчитися правильно їх інтонувати та передавати цю інтонацію розділовими знаками в кінці речень.

IV. Робота над вивченням нового матеріалу

1. Колективна робота (вправа 126)

Як висновок – ознайомлення з правилом на с. 62.

2. Робота в парах (вправа 127)

Перевірка – опитування пари.

– Який висновок ви зробили зі своїх спостережень?

– Порівняйте його з правилом на с. 63.

– Розкажіть усе, що ви дізналися про розповідне речення.

3. Фізкультхвилинка

V. Закріплення та систематизація знань

1. Самостійна робота (вправа 128)

Перевірка: 1, 2, 3 завдання – індивідуальне опитування.

– Доведіть, що складені вами речення розповідні.

2. Робота зі словниковими словами

– Прочитайте слова в рамочці на с. 63.

– Учні з першого ряду знайдуть у тлумачному словнику значення слова лан, із другого – нива, а з третього – поле.

Заслухати відповіді представників кожного ряду.

– Що цікавого в цих словах?

– Запишіть їх по пам’яті. Звірте написане зі зразком.

– Яке з цих слів відрізняється від інших двох? Чим саме?

– Усно з кожним зі слів складіть розповідне речення.

– Змініть інтонацію так, щоб на письмі у кінці речення потрібно було поставити знак оклику.

Потім учитель пропонує учням виконати письмово завдання 4 вправи 128.

– Доведіть, що складені речення є розповідними.

– Які розділові знаки ви поставили в кінці речення?

3. Інструктаж щодо виконання домашнього завдання

– Так само про осінь буде розповідати текст із вправи 129, який ви складете вдома.

– У якому порядку необхідно розставити речення? Чому саме в такому? (Берізка – вона, клен – він. Необхідно, щоб було зрозуміло, про що розповідає наступне речення.)

– Чим схожі речення в цьому тексті?

VI. Підсумок уроку

– Виберіть розповідні речення. Поясніть розділові знаки до них.

Восени ліс вабить своєю красою (.?!)

Який чудовий сьогодні день (.?!)

Діти, погляньте ось на це багряне листя (.?!)

– З яким типом речень ми сьогодні ознайомились?

VII. Домашнє завдання

Правила на с. 62, 63, вправа 129.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Розповідні речення. Розділові знаки в кінці розповідних речень. Складання розповідних речень - Плани-конспекти уроків по українській мові