Розрізнення спільнокореневих слів і слів, близьких за значенням

Урок 79

Тема. Розрізнення спільнокореневих слів і слів, близьких за значенням

Мета: поглиблювати знання учнів про істотні ознаки спільнокореневих слів; вчити розрізняти спільнокореневі слова та слова, близькі за значенням; удосконалювати вміння добирати спільнокореневі слова, що належать до різних частин мови, і виділяти корінь; формувати увагу до лексичного значення слова; виховувати наполегливість та оптимізм.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

1. Перевірка домашнього завдання (вправа

71)

– Як ви змінили виділені слова, щоб вони відповідали на питання хто?, і які споріднені слова дописали?

Розрізнення спільнокореневих слів і слів, близьких за значеннямРозрізнення спільнокореневих слів і слів, близьких за значеннямРозрізнення спільнокореневих слів і слів, близьких за значенням

– Від якого слова, на ваш погляд, утворилося слово Батьківщина? (Від слів батько, батечко)

– Навіть рослини – символи України. (Калина, тополя, верба, пшениця)

– Чи є спільнокореневими слова татусь і батько? (Ні, бо Розрізнення спільнокореневих слів і слів, близьких за значенням

2. Хвилинка чистопису (вправа 71)

Че Ль Ки Чернігів

– Від поданих слів цієї вправи утворіть спільнокореневі за зразком. (Львів – львівський, Київ – київський, Харків

– харківський, Чернігів – чернігівський, Житомир – житомирський, Полтава – полтавський)

– Із двома словами (на вибір) складіть речення. (Діти з Харкова поїхали на екскурсію до Львова.)

III. Мотивація навчальної діяльності

– Сьогодні ми з’ясуємо, чи є спільнокореневими слова, близькі за значенням. Також удосконалюватимемо вміння добирати споріднені слова й визначати в них корінь.

IV. Систематизація та узагальнення вивченого

1. Колективна робота з підручником (вправа 75)

– Прочитайте речення. Знайдіть у них слова, близькі за значенням. Чи є вони спільнокореневими? (Пастух, чередник, чабан, вівчар. Ні.)

– Дійсно, ці слова не є спільнокореневими, хоч і позначають один і той же предмет, але корені в них різні, тобто у назвах предметів немає спільної частини.

– Запишемо ці слова, але спільної частини позначити не зможемо, бо її немає.

– Випишіть споріднені слова й доберіть до них самостійно ще відповідники, визначте корінь. Розрізнення спільнокореневих слів і слів, близьких за значеннямРозрізнення спільнокореневих слів і слів, близьких за значенням

– Розгляньте таблицю на с. 35.

– Який висновок можемо зробити? (Слова, близькі за значенням, не є спорідненими, бо не мають спільної частини – кореня. Спільнокореневі слова завжди мають спільний корінь.)

2. Творча робота (за варіантами)

– Утворіть групи споріднених слів. Визначте в них корінь.

I варіант – школа, дім, калина, листок. (Шкільний, школяр; домовик, домашній; калинонька, калиновий; листок, листяний)

II варіант – мова, море, людина, береза. (Мовний, мовити; моряк, морський; людський, людство; березовий, березень)

III варіант – веселий, класний, лісовий. (Весело, веселити; клас, класно; ліс, лісовичок)

– Найкращий творець – той, хто зібрав такі слова, яких немає в інших учнів, але є в українському словнику.

3. Самостійна робота (вправа 73)

– Зіставте свою роботу із виконаним на дошці.

– Що не збігається? Чому?

– Написання яких слів ви перевіряли за правилом?

– А коли треба перевіряти написання за словником і за яким?

V. Підсумок уроку

– Які слова називаються спорідненими? Чому? Наведіть приклади.

– Що ми дізналися нового про слова, близькі за значенням?

– Що треба зробити, щоб визначити у словах корінь?

– Чи завжди частини слів, що вимовляються й пишуться однаково, є спільним для цих слів коренем?

– У якій низці слова спільнокореневі?

– Сміливий, безстрашний, хоробрий;

– літо, літак, літера;

– зима, зимовий, перезимувати.

VI. Домашнє завдання з інструктажем

Вправа 76.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Розрізнення спільнокореневих слів і слів, близьких за значенням - Плани-конспекти уроків по українській мові