РОЗСЕЛЕННЯ ЛЮДЕЙ НА ЗЕМЛІ. ЧИСЕЛЬНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ЗЕМЛІ, ЇЇ ЗМІНА

ПРИРОДА МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ

§ 17. РОЗСЕЛЕННЯ ЛЮДЕЙ НА ЗЕМЛІ. ЧИСЕЛЬНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ЗЕМЛІ, ЇЇ ЗМІНА

– Умови потрібні для існування живих організмів? Що отримує людина від природи?

Зараз в усіх куточках Землі живуть люди. Проте заселялися території неодночасно. На думку вчених, перші люди з’явилися на Землі в Африці. Там вони освоювали території, придатні для життя. Лише через деякий час люди почали заселяти інші частини Землі.

– Від чого залежав вибір давніми людьми місця проживання?

Вибір місць проживання був пов’язаний

із природою. Люди селилися там, де було тепло, на рівнинах, поблизу водойм – там, де можна було збудувати житло та здобути їжу.

З часом кількість людей збільшувалася. їм не вистачало місця та їжі. У пошуках нових місць проживання люди переселялися на нові території. З Африки вони почали селитися спочатку в Євразії, а вже потім – в Австралії. Значно пізніше було заселено Північну та Південну Америки. Лише в Антарктиді люди живуть тимчасово. Серед вічного снігу і льоду на наукових станціях там працюють вчені, які приїжджають почергово, щоб проводити дослідження.

Населення Землі розподілено нерівномірно.

Найбільше населення на даний час проживає в Євразії. На другому місці за кількістю населення перебуває Африка, на третьому – Північна Америка, на четвертому – Південна Америка. Найменше людей проживає в Австралії.

Серед країн найбільше людей проживає в Китаї та Індії. Кількість населення там перевищує 1 мільярд осіб.

На запитання про те, як і коли люди розселилися на Землі, допомагають дати відповідь археологи – учені, які займаються розкопками давніх поселень людей.

Кількість людей на Землі постійно зростає. У далекому минулому кількість населення зростала повільно. Людина дуже залежала від природи, їй важко було долати голод та хвороби. Швидкий приріст населення розпочався лише 200 років тому, коли залежність людини від природи стала меншою, а тривалість життя – більшою” Цьому сприяв розвиток промисловості, сільського господарства, медицини.

Зростання кількості населення Землі

Рік

Кількість людей, мільярди осіб

1820

1

1927

2

1959

3

1974

4

1987

5

2000

6

Зараз на Землі проживає понад 7 мільярдів людей.

– На думку вчених, перші люди з’явилися на Землі в Африці, звідки розселилися на інші території. Кількість людей на Землі постійно зростає. Зараз на нашій планеті проживає понад 7 мільярдів людей.

– 1. Де з’явилися перші люди? 2. У зв’язку з чим і в якій послідовності відбулося заселення людьми Землі? 3. Як розподілено населення на Землі? 4. Як зростала кількість населення на Землі в давнину? Чому? 5. Як зростала кількість населення останні 200 років? Чому?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


РОЗСЕЛЕННЯ ЛЮДЕЙ НА ЗЕМЛІ. ЧИСЕЛЬНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ЗЕМЛІ, ЇЇ ЗМІНА - Натурологія