РОЗТАШУВАННЯ ПРИРОДНИХ ЗОН В УКРАЇНІ. КАРТА ПРИРОДНИХ ЗОН

ПРИРОДА УКРАЇНИ

§ 47. РОЗТАШУВАННЯ ПРИРОДНИХ ЗОН В УКРАЇНІ. КАРТА ПРИРОДНИХ ЗОН

– Які теплові смуги виділяють на поверхні Землі? Чим вони зумовлені?

Оскільки Земля має форму кулі, її поверхня нагрівається неоднаково. Кількість сонячного тепла, яку отримує земна поверхня, від екватора до полюсів поступово зменшується. На основі цього на Землі виділяють теплові смуги (пояси).

Територія України розташована в помірній смузі. Якщо рухатися помірною смугою з півночі на південь, то на території нашої країни будуть змінюватися природні

умови.

Ділянки Землі з однаковими природними умовами називають природними зонами.

Для кожної природної зони характерні певні погодні умови (температура повітря, кількість опадів, вітри), грунти, рослинний і тваринний світ. Від природних умов залежить діяльність людини в природних зонах.

Погодні умови кожної зони мають свої відмінності, що залежать від кількості сонячного тепла, яку отримує земна поверхня, та кількості опадів на території природної зони.

Від напрямку вітрів та віддаленості від океану залежить кількість опадів.

Від кількості тепла і опадів, які отримує природна зона, залежить

різноманітність і багатство рослинного світу в ній. Від багатства рослинного світу залежить родючість грунту, який утворився в природній зоні, та різноманітність тваринного світу.

– Скориставшись фізичною картою півкуль (див. форзац 1), визначте, у якій тепловій смузі розташована Україна.

– Що таке географічна карта? З якими географічними картами вам доводилося працювати?

Крім фізичної карти півкуль та фізичної карти України, існують карти природних зон. Природні зони нашої країни вам допоможе вивчати карта природних зон України.

– 1. Розгляньте на мал. 160 карту природних зон України. 2. Як позначають на карті природні зони? 3. Визначте, які природні зони є на території країни. 4. Порівняйте карту природних зон України і фізичну карту України (див. форзац 2). Чим вони подібні? Чим відрізняються?

З півночі на південь в нашій країні змінюються такі природні зони: мішані ліси, лісостеп і степ.

Природні зони України ви будете вивчати за певним планом. За цим же планом ви даватимете характеристику природних зон.

План вивчення природної зони

1. Розташування природної зони.

2. Форми земної поверхні.

3. Водойми.

4. Погода в різні пори року.

5. Грунти.

6. Рослинний світ і тваринний світ.

7. Корисні копалини.

8. Залежність діяльності людини від природних умов.

9. Заповідні території та охорона природи. Червона книги України.

Природні зони – це ділянки земної поверхні з однаковими природними умовами. В Україні є такі природні зони: мішаних лісів, лісостепу й степу.

– 1. Що таке природна зона? 2. Що є однаковим у природній зоні? 3. Від чого залежать погодні умови природної зони? 4. Як погодні умови природної зони впливають на формування грунтів, на рослинний і тваринний світ? 5. Які природні зони змінюють одна одну на території України в напрямі з півночі на південь?

РОЗТАШУВАННЯ ПРИРОДНИХ ЗОН В УКРАЇНІ. КАРТА ПРИРОДНИХ ЗОН

Мал. 160. Карта природних зон України

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


РОЗТАШУВАННЯ ПРИРОДНИХ ЗОН В УКРАЇНІ. КАРТА ПРИРОДНИХ ЗОН - Натурологія