Розв’язання задач

2-й семестр

МЕХАНІЧНІ ЯВИЩА

3. Робота й енергія

Урок 6/40

Тема. Розв’язання задач

Мета уроку: з’ясувати рівень засвоєння учнями вивченого матеріалу; перевірити їхнє вміння застосовувати отримані знання до розв’язання конкретних задач.

Тип уроку: урок закріплення знань.

План уроку

Контроль знань

12 хв.

Самостійна робота № 18 “Коефіцієнт корисної дії” (робота дається наприкінці уроку)

Закріплення вивченого матеріалу

33 хв.

1. Розв’язання експериментальних задач.

2. Розв’язання якісних задач.

3. Поміркуй і відповідай

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ

Засвоєнню й закріпленню знань з теми “Прості механізми. ККД” допомагає розв’язання експериментальних, якісних і розрахункових задач. Залежно від рівня знань учнів учитель повинен підібрати такі завдання, щоб учням було цікаво працювати на уроці. Нижче наводиться орієнтовний список задач, з яких учитель може вибрати ті, які необхідні для даного уроку.

Ці задачі можна розв’язувати відразу всім класом, а можна розбити клас на окремі групи й улаштувати невелике змагання: хто швидше й краще розв’яже ту або іншу задачу.

Експериментальні завдання:

1. Спробуйте підібрати експериментально такий нахил дошки, щоб при рівномірному підйомі бруска по цій дошці можна було одержати виграш у силі в три рази (є масштабна лінійка й динамометр).

2. Спробуйте зрівноважити метрову лінійку вантажем масою 100 г.

3. Візьміть гострозубці й ножиці різних видів і спробуйте визначити виграш у силі при користуванні даними інструментами.

4. Покладіть на підлогу швабру. Яку роботу треба виконати, щоб поставити її вертикально? Для розв’язання завдання скористайтеся динамометром і лінійкою.

5. Напишіть ручкою на папері кілька слів. У цьому випадку ручка відіграє роль важеля. Чи програєте ви в силі? Чи виграєте? Придивіться до руху пальців і кінчика ручки під час написання. Знайдіть точку опори, оцініть плечі. У чому ж програєте, у чому виграєте? У скільки разів?

Якісні завдання:

1. Спробуйте розрізати ножицями металевий дріт. Чому вам доводиться дріт поміщати ближче до гвинта ножиців?

2. Коли ціпок тримають у руках за кінці, то його важко переломити. Якщо ж середину ціпка покласти на підставку, то переломити ціпок легко. Поясніть чому.

3. Чи мають змінюватися величини сил, прикладених до напилка правою й лівою рукою під час обпилювання горизонтальної деталі?

4. Як за допомогою рухомого й нерухомого блоків одержати виграш у шляху й програш у силі?

Розрахункові завдання:

1. Зобразіть похилу площину, що при довжині 8 м дає виграш у силі в 2 рази.

2. Тіло масою 20 кг піднімають по похилій площині. Яку силу необхідно прикласти в напрямку руху тіла, якщо довжина похилої площі 4 м, а висота 1 м? ККД похилої площини 80 %.

Розв’язок. Відповідно до визначення ККД:

Розвязання задач

Визначимо корисну роботу:

Розвязання задач

Визначимо витрачену роботу:

Розвязання задач

Тоді

Розвязання задач

Із цієї формули можна знайти силу:

Розвязання задач

Перевіряємо одиниці величин:

Розвязання задач

Обчислюємо силу:

Розвязання задач

3. Вантаж масою 120 кг підняли на висоту 0,2 м за допомогою важеля. Відношення короткого плеча важеля до довгого дорівнює 1:6. Яку силу приклали до довгого плеча важеля й на яку відстань опустився його кінець, якщо ККД дорівнює 80 % ? (Відповідь: 245 Н)

4. Чому дорівнює ККД гідравлічної машини, якщо для підйому вантажу масою 1,2 т необхідно прикладати до меншого поршня силу 160 Н? Площі поршнів рівні 5 см2 й 500 см2. (Відповідь: 75 %)

5. Вантаж масою 270 кг піднімають за допомогою нерухомого блока. Яку силу необхідно прикласти до вільного кінця мотузки, якщо ККД блока 90 % ? (Відповідь: 3 кН)

Домашнє завдання-1

1. У-1: § 19.

2. Сб-1:

Рів1 – № 22.4, 22.5, 22.8, 22.9, 22.10.

Рів2 – № 22.11, 22.13, 22.14, 22.18, 22.20.

Рів3 – № 22.21, 22.24, 22.25, 22.27, 22.30.

Домашнє завдання-2

1. У-2: § 32.

2. Сб-2:

Рів1 – № 25.3, 25.7, 25.13.

Рів2 – № 25.8, 25.14, 25.18, 25.19.

Рів3 – № 25.22, 25.23, 25.24, 25.25, 25.26.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Розв’язання задач - Плани-конспекти уроків по фізиці