Розв’язування задач на додавання і віднімання натуральних чисел

Урок № 12

Тема. Розв’язування задач на додавання і віднімання натуральних чисел

Мета. Удосконалювати вміння і навички розв’язування різних типів задач на додавання і віднімання натуральних чисел; систематизувати відомі прийоми розв’язування задач; формувати вміння виявляти закономірності, узагальнювати, проводити міркування за аналогією; розвивати творче мислення, активність, пізнавальну самостійність; виховувати інтерес і любов до предмета математики.

Обладнання: графо-проектор, картки-завдання, кодопозитиви, картки

учнів із власними задачами.

Тип уроку: нетрадиційний “Свято задачі”.

Девіз уроку: У величезному саду математики кожний може підібрати собі букет за смаком… (Д. Гілберт)

Хід уроку

І. Вступ (мотивація учіння).

Учитель повідомляє тему, мету уроку, ставить конкретні завдання перед учнями на урок.

ІІ. Активізація розумової діяльності учнів.

1. Учні зачитують складені вдома задачі, визначають їх вид:

1). Задачі на знаходження суми величин, їх різниці.

2). Задачі на порівняння величин.

3). Задачі на рух.

4). Задачі геометричного руху.

2. Узагальнення матеріалу (Складається алгоритм

розв’язання типових задач).

ІІІ. Кожен учень одержує картки із набором 10-15 задач. Згідно з кількістю балів, якими оцінено ту чи іншу задачу, він самостійно обирає і розв’язує ту чи іншу задачу, відповідно до своїх можливостей:

1 – 4 бали – задачі обов’язкового рівня;

5 – 9 балів – задачі підвищеного рівня;

10 -12 балів – задачі поглибленого рівня.

Коли задачу розв’язано, учень записує її розв’язання на дошці, на плакаті чи на кодоплівці і вона проектується на екран.

Учитель і група учнів, що працюють над цією задачею, стежать за ходом розв’язування, оцінюють відповідь.

Для прикладу можна брати такі задачі:

На 1 – 4 бали: №№ 221, 222, 223

На 5 – 9 балів: №№ 226, 237, 253, 263

На 10 -12 балів: №№ 1814, 1816, 1817, 192.

ІV. Підсумок уроку.

Учитель аналізує роботу учнів на уроці, показує як підвищився рівень їх знань, яких успіхів вони досягли, працюючи самостійно.

V. Домашнє завдання.

Розв’язати задачі, які залишились нерозв’язаними.

Для тих учнів, що все розв’язали – скласти кросворд на даний матеріал.

Повторити § 4, 5.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Розв’язування задач на додавання і віднімання натуральних чисел - Плани-конспекти уроків по математиці