Розв’язування задач на прямолінійне поширення світла та відбивання світла. Лабораторна робота № 9 “Вивчення законів відбивання світла за допомогою плоского дзеркала”

Розділ 3. СВІТЛОВІ ЯВИЩА

УРОК № 20

ТЕМА. Розв’язування задач на прямолінійне поширення світла та відбивання світла.

Лабораторна робота № 9 “Вивчення законів відбивання світла за допомогою плоского дзеркала”

Мета: удосконалити знання та експериментальні уміння щодо законів відбивання світла за допомогою плоского дзеркала: навчити спостерігати прямолінійне поширення світла в однорідному середовищі, відбивання світла на межі двох середовищ, будувати хід променів у плоскому дзеркалі; розвивати вміння аналізувати, систематизувати,

порівнювати; виховувати інтерес до предмета.

Тип уроку: урок удосконалення знань, формування експериментальних умінь.

Обладнання: прилад для демонстрації законів оптики, плоскі дзеркала, лінійки, транспортири, аркуші паперу, картон, шпильки, скріпки.

1. Актуалізація опорних знань учнів.

Структура уроку

2. Виконання лабораторної роботи.

3. Домашнє завдання.

4. Хвилина цікавої фізики “Знайка”

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ

Щоб удосконалити розум,

Треба більше розмірковувати,

Ніж заучувати.

Рене Декарт

І.

Актуалізація опорних знань

Після перевірки домашнього завдання, оголошення оцінок за самостійну роботу, написану на попередньому уроці, аналізу її результатів проводжу фронтальне опитування учнів за матеріалом даної теми.

1) Що рухається швидше – літак чи його тінь? (Однаково)

2) Світло – яке це випромінювання? (Електричне)

3) Як поширюється світло? (Прямолінійно)

4) Чому від яскравого сонячного світла можна закритись непрозорим предметом? (Тому що світло поширюється прямолінійно і не може огинати перепони.)

5) Чому теплове випромінювання не називають світлом? (Тому що світло – це видиме випромінювання, а теплове – невидиме.)

6) Чому більшість предметів дають не дзеркальне випромінювання, а розсіяне? (Тому що більшість тіл мають шорстку поверхню.)

7) Чому ми бачимо предмети? (Тому що проміння, відбите від предмета, потрапляє в око і подразнює нервові клітини, пов’язані із зоровим нервом.)

8) Спостерігач бачить на небі одна над одною дві райдуги. Яка з них яскравіша? (Нижня)

9) Ви бачите райдугу. Де в цей час відносно вас знаходиться Сонце? (Позаду)

10) Чому шлагбаум фарбують чорними і білими смугами? (Білі смуги можна побачити у сутінках і хмарну погоду, а чорні у сонячну.)

11) Чому дорівнює кут падіння, якщо світловий промінь падає перпендикулярно до поверхні віддзеркалення? (0°)

12) Кут падіння удвічі більший, ніж кут між відбитим променем та поверхнею віддзеркалення. Чому дорівнює кут падіння? (30°)

13) Що сходить без насіння? (Сонце)

14) Хто поруч іде, а сліду не лишає? (Тінь)

15) Він і гріє, і пече, і, як зайчик, грається, схочеш взять його – втече і мерщій сховається. (Сонячний промінь)

16) Із якою швидкістю віддаляється предмет від дзеркала, якщо зображення віддаляється від предмета зі швидкістю 60 см/с? (30 см/с)

17) Згадайте мультфільм про Крихітку Єнота, який хотів дістатися на другий берег ставка, але страшенно боявся Того, хто сидить у ставку. Що бачив у ставку Єнот? (Своє відображення)

18) …Пронеслась буря –

И дождем, и градом.

Пролилась туча

Над зеленым садом.

Боже! На листочках

Облетевшей розы

Как алмазы блещут

Не мои ли слезы?

(Я. П. Полонский)

Запитання. Чому краплі води “как алмазы блещут”? Відповідь. Краплі води відбивають сонячне світло і тому сяють на сонці як алмази.

19) Белая береза

Под моим окном

Принакрылась снегом,

Точно серебром.

На пушистих ветках

Снежною каймой

Распустились кисти

Белой бахромой.

И стоит береза

В сонной тишине,

И горят снежинки

В золотом огне…

(С. Есенин. “Береза”)

Запитання. Яке явище описує поет?

Відповідь. Відбивання світла.

20) …Напрасно зеркало рисует

Ее красу, ее наряд:

Потупя неподвижный взгляд,

Она молчит, она тоскует…

(А. С. Пушкин. “Руслан и Людмила” )

Запитання. Як створюється зображення в плоскому дзеркалі? Розкажіть про особливості зображення в плоскому дзеркалі.

Відповідь. Зображення в плоскому дзеркалі будується на основі закону відбивання світла. Зображення має такі властивості: воно уявне, пряме, рівне за розмірами предмета, симетричне, знаходиться на такій самій відстані від дзеркала, що і предмет.

21) Які мінімальні розміри повинно мати плоске дзеркало, щоб в нього можна було побачити людину висотою в 2 м на повний зріст? (1 м, повинно бути розташоване на рівні очей.)

II. Виконання лабораторної роботи № 9

Інструктаж щодо правил техніки безпеки Тема. Вивчення законів відбивання світла за допомогою плоского дзеркала

Мета роботи: перевірити справедливість законів відбивання світла.

Прилади і матеріали: плоске дзеркало на підставці, джерело світла, екран зі щілиною, планшет, транспортир, лінійка, кнопки, аркуш білого паперу.

ХІД РОБОТИ

1. Закріпіть кнопками на планшеті аркуш білого паперу, проведіть дві взаємно перпендикулярні лінії АВ і CD (точку перетину позначте буквою О).

2. Уздовж лінії АВ розмістіть край дзеркала.

3. За допомогою джерела світла і екрана зі щілиною спрямуйте світловий пучок на дзеркало в точку О. Позначте олівцем положення падаючого і відбитого променів та зобразіть їх графічно.

4. Повторіть дослід кілька разів, змінюючи при цьому кут падіння.

5. Виміряйте кути падіння і відбивання, результати запишіть у таблицю:

Номер досліду

Кут падіння

Кут відбивання

Висновки

1

2

3

6. Порівняйте кути падіння та відповідні кути відбивання. Отримані результати запишіть у таблицю.

7. Зробіть загальний висновок про відповідність результатів досліду і законів відбивання світла.

8. Додаткове експериментальне завдання: порівняйте відбивання світла від дзеркала з відбиванням світла від паперу. Зробіть висновок.

9. Складіть короткий звіт про роботу, до якого додайте рисунок і таблицю.

Після закінчення роботи вчитель аналізує виконання завдань, поставлених у роботі, і збирає зошити.

III. Домашнє завдання

Повторити вивчений матеріал, підготувати повідомлення на тему “Використання дзеркал у військовій справі”.

IV. Хвилина цікавої фізики “Знайка”

И сияет, и блестит,

Никому оно не льстит,

А любому правду скажет –

Все, как єсть, ему покажет.

Запитання. Про що йдеться? Які види дзеркал ви знаєте?

Відповідь. Дзеркало. Дзеркала поділяються на плоскі, сферичні (увігнуті й опуклі), циліндричні (увігнуті й опуклі).

Языка нет,

А правду скажет. (Зеркало)

Запитання. Чи завжди дзеркало “говорить” правду?

Відповідь. Ні. Існують сферичні дзеркала, у яких зображення отримують збільшеним чи зменшеним (у сферичному опуклому дзеркалі завжди ми отримаємо зменшене, уявне зображення, а у сферичному увігнутому дзеркалі ми отримаємо зменшене, дійсне зображення, якщо розташуємо предмет подалі від центра дзеркала).

У IV ст. до н. е. зародився розділ оптики, у якому вивчають дзеркала і принципи відбивання,- катопріка. Перші трактати з оптики й катоптрики належать знаменитому геометру Евкліду, що жив в III ст. до н. е. Його наступники – Архімед, Герон, Птоломей, вивчаючи різні типи дзеркал (плоскі, увігнуті, опуклі, сферичні, параболічні), зуміли досягти в цій галузі важливих результатів. Зокрема, у працях Герона Олександрійського описується, як виготовити дзеркало, у якому праву сторону буде видно зліва, а ліву – справа, а не навпаки, як у звичайному дзеркалі; як можна побачити те, що відбувається позаду нас; спостерігати за тим, що роблять люди на вулиці, не виходячи з дому; бачити себе стоячим на голові, з трьома очима і двома носами і т. ін.

У легендах і міфах багатьох народів дзеркалам надається містична сила – вважається, що за дзеркальною поверхнею живуть невидимі духи, які можуть чинити певний вплив на життя реальних людей. Вірити в це чи ні – справа особиста.

Частіше за все вважають, що дзеркало повинно висіти там, де світліше. Насправді ж гарне освітлення потрібне не самому дзеркалу, а тому об’єкту, який буде уважно вдивлятися в своє відображення. Дзеркалам зовсім протипоказане сонячне світло і близькість опалювальних приладів – через це вони швидко тьмяніють. Тримати вдома дзеркало, що потьмяніло,- погана прикмета. У жодному випадку не рекомендують тримати вдома дзеркало з відколотим краєм чи тріщиною – вважається, що воно може зашкодити хазяїнам дому. Звісно, це неправда, але те, що тріснуте дзеркало може просто впасти й кого-небудь травмувати,- це точно.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Розв’язування задач на прямолінійне поширення світла та відбивання світла. Лабораторна робота № 9 “Вивчення законів відбивання світла за допомогою плоского дзеркала” - Плани-конспекти уроків по фізиці