Розв’язування задач на всі дії з дробами

Урок № 3 7

Тема. Розв’язування задач на всі дії з дробами

Мета: підготувати учнів до виконання тематичної контрольної роботи.

Тип уроку: систематизація і корекція знань, умінь навичок.

Хід уроку

I. Перевірка домашнього завдання

Самостійна робота із наступною перевіркою

1. Виконайте дії: а) Розвязування задач на всі дії з дробами; б) Розвязування задач на всі дії з дробами; в) Розвязування задач на всі дії з дробами; г) Розвязування задач на всі дії з дробами.

2. Обчисліть значення виразу 8(4х + 5у) + 3Розвязування задач на всі дії з дробами, якщо х = 2Розвязування задач на всі дії з дробами; у = 1,5.

3. Розв’яжіть

рівняння: а) Розвязування задач на всі дії з дробами; б) Розвязування задач на всі дії з дробами; в) Розвязування задач на всі дії з дробами.

Коментуючи розв’язання вправ самостійної роботи, ми закріплюємо і коригуємо знання про алгоритми виконання арифметичних дій з дробами.

II. Застосування знань

Встановіть відповідність між записами лівого і правого стовпчика

від с.

2.с становить Розвязування задач на всі дії з дробами від х.

3. Знайдіть р % від а.

4. Знайдіть число, якщо р % від цього становить а

1. х = с : Розвязування задач на всі дії з дробами;

2. х = с – Розвязування задач на всі дії з дробами;

3. а : 0,01р;

4. а – 0,01р

(Під

час виконання цього завдання повторюємо алгоритми знаходження дробу (відсотків) від числа та числа за значенням його дробу.)

III. Відпрацювання вмінь

1. Задачі на знаходження дробу (відсотків) від числа

А. 1) Михайлик прочитав Розвязування задач на всі дії з дробами книги, в якій 300 сторінок. Скільки сторінок прочитав Михайлик?

2) Розчин містить 18 % солі. Скільки солі міститься у 340 г такого розчину?

Б. Три бригади селян зібрали врожай з 240 га землі. Перша бригада зібрала врожай з Розвязування задач на всі дії з дробами поля, друга – з Розвязування задач на всі дії з дробами поля, а третя – з решти. З ділянки якої площі зібрала врожай третя бригада?

В. У саду росло 500 дерев. Яблуні становили 24 % усіх дерев, груші – 115% яблунь, вишні – Розвязування задач на всі дії з дробами груш, а решту – сливи. Скільки сливових дерев росло в саду?

2. Задачі на знаходження числа за його дробом (відсотками)

A. а) У саду серед усіх дерев було 35 вишень, що становило Розвязування задач на всі дії з дробами усіх дерев. Скільки дерев росло в саду?

Б) Руда містить 70 % заліза. Скільки треба взяти руди, щоб дістати 42 т заліза?

Б. Магазин протягом трьох днів продав завезену картоплю. Першого дня продали 32 % всієї картоплі, другого – 40 %, а третього – решту 224 кг. Скільки кілограмів картоплі було завезено до магазину?

B. Тракторна бригада зорала першого дня Розвязування задач на всі дії з дробами усієї відведеної ділянки, другого дня Розвязування задач на всі дії з дробами частини, що залишилася. Третього дня – Розвязування задач на всі дії з дробами частини, що залишилась. Третього дня бригада зорала решту – 216 га. Знайдіть площу ділянки.

3. Цікаві (додаткові задачі)

А) Яке з чисел більше: а чи b, якщо Розвязування задач на всі дії з дробами від а дорівнює Розвязування задач на всі дії з дробами від b? (а і b не дорівнюють 0).

Б) 40 % від 40 % від числа т дорівнює 6,4. Знайдіть т.

В) Виконайте дії: Розвязування задач на всі дії з дробами.

IV. Підсумки уроку

Тематика завдань тематичної контрольної роботи

1. Множення і ділення дробів.

2. Усі дії із дробами.

3. Задачі на множення і ділення.

4. Рівняння.

V. Домашнє завдання

1. Знайдіть пропущені числа: а) Розвязування задач на всі дії з дробами😕 4Розвязування задач на всі дії з дробамиРозвязування задач на всі дії з дробами:3Розвязування задач на всі дії з дробами-? 6:Розвязування задач на всі дії з дробами; б) 1Розвязування задач на всі дії з дробамиРозвязування задач на всі дії з дробами+Розвязування задач на всі дії з дробами😕 2Розвязування задач на всі дії з дробами:Розвязування задач на всі дії з дробами-? 7.

2. Розв’яжіть рівняння Розвязування задач на всі дії з дробами.

3. Сплав міді зі сріблом містить 40 % міді, причому у сплаві срібла на 200 г більше, ніж міді. Знайдіть масу сплаву.

4. На будівництво привезли будівельні матеріали, 5 % маси яких становить вапно, Розвязування задач на всі дії з дробами – цемент, решта 6,5 т – цегла. Скільки тонн будівельних матеріалів привезли на будівництво?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Розв’язування задач на всі дії з дробами - Плани-конспекти уроків по математиці