РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ЗА ДОПОМОГОЮ СИСТЕМ ЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ

Цілі:

– навчальна: сформувати вміння складати системи рівнянь за умовою задачі; домогтися засвоєння схеми розв’язання задачі за допомогою системи лінійних рівнянь з двома змінними;

– розвивальна: сприяти розвитку логічного мислення, уваги учнів; формувати вміння грамотно формулювати власні думки;

– виховна: виховувати позитивне ставлення до навчання, старанність, спостережливість;

Тип уроку : засвоєння нових знань, умінь, навичок.

Обладнання та наочність:

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

ІІ.

ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником

______________________________________________________

______________________________________________________

2. Самостійна робота з подальшою взаємоперевіркою

Варіант 1

Варіант 2

1) При якому значенні х набувають рівних значень вирази

26 – 4х і 12х – 7(х + 4)?

3х – 9(х – 5) і -11 + 2х?

2) Розв’яжіть задачу

Відстань між пунктами А і B дорівнює 40 км. Із пункту B виїхав велосипедист, а з пункту А назустріч

йому – автомобіль. Автомобіль проїхав до зустрічі відстань, у 4 рази більшу, ніж велосипедист. На якій відстані від А відбулася зустріч?

З пунктів А і B виїхали назустріч один одному відповідно автомобіль і велосипедист. Велосипедист проїхав до зустрічі відстань, у 3 рази меншу, ніж автомобіль. На якій відстані від А вони зустрілися, якщо від А до B дорівнює 80 км?

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Математичний диктант

Варіант 1

Варіант 2

Опишіть за допомогою рівняння ситуацію:

1) сума чисел х і у дорівнює 20;

2) число х удвічі більше за число у;

3) середнє арифметичне чисел х і у дорівнює 17;

4) периметр квадрата зі стороною х на 5 більший за периметр квадрата зі стороною у;

5) за 3 пиріжки вартістю х грн кожний і 1 булочку вартістю у грн заплатили 9,5 грн

1) різниця чисел х і у дорівнює 30;

2) число х утричі менше від числа у;

3) подвоєна сума чисел х і у дорівнює 16;

4) олівець вартістю х грн дешевший, ніж ручка вартістю у грн, на 0,1 грн;

5) груша масою х г і 5 яблук масою у г кожне мають загальну масу 900 г

ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення теми

1. Приклад задачі, яку зручно розв’язувати за допомогою системи рівнянь.

2. Алгоритм розв’язування задачі складанням системи рівнянь:

1) позначити невідомі величини буквами;

2) за умовою задачі скласти два рівняння;

3) записати й розв’язати систему цих рівнянь;

4) перевірити, чи задовольняє розв’язок системи рівнянь умову задачі;

5) дати відповіді на запитання, поставлені в задачі.

V. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота за підручником

______________________________________________________

______________________________________________________

2. Додаткові завдання

1) Знайдіть два числа, якщо середнє арифметичне цих чисел дорівнює 36, а 0,2 їхньої різниці дорівнює 0,8.

2) Дві гирі й три гантелі важать а кг, а три гирі важчі, ніж шість гантелей, на b кг. Скільки важать окремо одна гиря й одна гантеля? Чи відповідають змісту задачі а = 16, b = 3? а = 10, b = 2?

VІ. ПІДСУМКИ УРОКУ

1.

______________________________________________________

______________________________________________________

2. Виконання усних вправ

1) Під час розв’язування задачі було зроблено позначення: x – кількість автівок на стоянці; у – кількість вантажівок. Чи може бути розв’язком задачі пара чисел:

А) (25; -15); б) (31,5; 29,5); в) (19; 16); г) (7; 3 276 069)?

2) Складіть систему рівнянь, яка відповідає умові:

А) Сума двох чисел дорівнює 80, а їх різниця дорівнює 15.

Б) У класі 36 учнів. Дівчат на 4 менше, ніж хлопців.

В) Два токарі виготовили 172 деталі, перший працював 3 години, а другий – 2 години. Якби перший працював 1 годину, а другий – 4 години, то вони виготовили б 198 деталей.

3) Придумайте ситуацію, яку можна описати за допомогою системи рівнянь:

РОЗВЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ЗА ДОПОМОГОЮ СИСТЕМ ЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником:

______________________________________________________

______________________________________________________

2. Додаткове завдання. Сума 5 % одного числа і 4 % другого числа дорівнює 46, а сума 4 % першого числа і 5 % другого числа дорівнює 44. Знайдіть ці числа.

Відповідь. 600 і 400.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ЗА ДОПОМОГОЮ СИСТЕМ ЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ - Плани-конспекти уроків по математиці