РОЗВИТОК МУЗИКИ І РОЗВИТОК ОБРАЗУ

Урок 21. РОЗВИТОК МУЗИКИ І РОЗВИТОК ОБРАЗУ

Вступ
Сьогодні ми продовжуватимемо аналізувати музичні твори, в яких композитор використовує різноманітні прийоми розвитку музики для створення яскравого музичного образу.

Порівняймо музику та живопис. Художник, наприклад, може зобразити людину, яка сміється чи плаче, на різних картинах, однак на одній розвиток почуття від суму до радості передати неможливо. Музика ж може відтворити рух від швидкого до повільного і навпаки, від спокійного до схвильованого; може передати перехід від тиші

до шуму, відчуття віддалення і наближення.

Слухання та аналіз музики. П’єса Е. Гріга
Розвиток музики характерний і для наступного музичного твору.
Послухайте його і спробуйте в уяві намалювати те, що композитор хотів передати звуками.
Прозвучав твір норвезького композитора Едварда Гріга “В печері гірського короля”.
Про що ж у ньому йдеться?
Які події відбуваються в цій печері?
Розповідь про п’єсу Е. Гріга “В печері гірського короля”
Едвард Гріг жив у містечку Трольхаугені. Ця назва означає “пагорб тролів”.

Ельфи, гноми, тролі є персонажами норвезьких народних

казок. Саме їх образи втілені у п’єсі. Усі вони живуть у горах. Їх король сидить на троні в печері, а навколо нього розважаються фантастичні істоти.

Композитор створив яскраву картину стрімкого танцю казкових персонажів. В основі твору – одна тема. Її характер постійно змінюється: від настороженого до схвильованого, збудженого.

Спочатку тема звучить у найнижчому регістрі, насторожено і таємничо. Поступово підвищується мелодія, посилюється звучність, прискорюється темп, який наприкінці п’єси стає стрімким. Здається, ніби казкові мешканці закружляли у стрімкому вихорі. Раптом усе переривається різкими акордами. Ще двічі мелодія прагне відновити свій нестримний біг, однак настійливі акорди (наче владні жести печерного повелителя) зупиняють дикий танок.

Прийоми розвитку музики.

Завдання

Прослухайте цей твір ще раз і спробуйте розпізнати інтонації маршу, в якому повторюється одна і та сама мелодія, однак характер її змінюється завдяки використанню композитором різноманітних прийомів розвитку музики:

– динамічний прийом (зміна звучності);
– жанровий прийом (від вкрадливої ходи до фантастичного танцю);
– темповий прийом (від повільного до прискорено-стрімкого);
– тембровий прийом (від низького, густого тембру до високого, пронизливо-напруженого);
– інтонаційно-мелодичний прийом (зміна характеру теми від настороженого до схвильованого).
Повторне слухання з плесканням у долоні. Е. Гріг. “В печері гірського короля”

Осмисленому сприйняттю прийомів розвитку музики, використаних Едвардом Грігом, сприятиме супровід п’єси легким плесканням у долоні: рівними частками у характері музики, від piano до forte.

П’єса Едварда Гріга “В печері гірського короля” є прикладом того, як композитор може використовувати різноманітні прийоми розвитку музики для створення яскравого музичного образу.

Визначення та аналіз музичного твору
Розгляньте твір дещо іншого характеру.
Послухайте мелодію, яка допоможе вам визначити його.

Це улюблена українська народна пісня “Грицю, Грицю, до роботи”. У цій пісні за допомогою різноманітних прийомів розвитку музики створена жартівлива музична картинка, в якій висміюються дії ледачої людини. Сьогодні ми продовжимо розучування цього твору.

Продовження розучування пісні “Грицю, Грицю, до роботи”
Караоке. Пісня “Грицю, Грицю, до роботи”
Виконайте українську народну пісню “Грицю, Грицю, до роботи” із супроводом.
Зверніть увагу на виконавський розвиток.
Щоб розкрити художньо-образний зміст пісні, кожен куплет виконуйте у відповідному темпі та з потрібними динамічними відтінками.
1. “Грицю, Грицю, до роботи!” –
В Гриця порвані чоботи.
“Грицю, Грицю, до телят!” –
В Гриця ніженьки болять.
2. “Грицю, Грицю, молотити!” –
Гриць нездужає робити.
“Грицю, Грицю, врубай дров!” –
А Грицько щось нездоров.
3. “Грицю, Грицю, роби хліб!” –
“Кахи, кахи! Щось охрип”.
“Грицю, Грицю, іди їсти!”
“Ой, чекайте! Де б то сісти?”
Підсумки уроку

Сьогодні на прикладах декількох музичних творів ми переконалися, що композитор може використовувати різноманітні прийоми розвитку музики для створення яскравих музичних образів, … які, до речі, дуже часто є досить повчальними.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


РОЗВИТОК МУЗИКИ І РОЗВИТОК ОБРАЗУ - Плани-конспекти уроків по музиці