Розвиток понять “кислоти” й “основи” – Визначення кислот і основ

КИСЛОТИ Й ОСНОВИ

1. Визначення кислот і основ

Кислотами зазвичай вважають речовини, водні розчини яких мають такі властивості:

– кислий смак;

– розчиняють неблагородні метали, виділяючи водень;

– розкладають карбонати (наприклад, вапняк) з виділенням карбон діоксиду;

– змінюють забарвлення індикаторів.

До основ відносяться речовини, водні розчини яких (луги) мають такі властивості:

– мильні на дотик;

– змінюють забарвлення індикаторів;

– нейтралізують кислоти.

Виходячи з перерахованих

властивостей, існують різні визначення кислот і лугів.

1.1. Розвиток понять “кислоти” й “основи”

Деякі оксиди неметалів реагують з водою, утворюючи речовини, водні розчини яких кислі. Звідси в 1775 р. було дано перше визначення кислот.

Оксигеновмісні кислоти утворюються в результаті реакції оксидів неметалів з водою (Антуан Лавуазьє).

Приклад. Сульфур діоксид і фосфор(V) оксид реагують з водою, утворюючи сульфітну і фосфатну кислоти:

Розвиток понять кислоти й основи   Визначення кислот і основ

З іншого боку, деякі оксиди металів, вступаючи в реакцію з водою, утворюють гідроксиди, водні розчини яких мають лужні властивості.

Приклад.

Кальцій оксид реагує з водою, утворюючи кальцій гідроксид. Водний розчин (вапняна вода) є лугом:

Розвиток понять кислоти й основи   Визначення кислот і основ

Більш загальне визначення кислот, подане в 1838 р., розглядає як оксигеновмісні, так і безоксигенові кислоти.

Кислоти – це речовини, що містять Гідроген, який може заміщуватися металом (Юстут фон Лібіх).

Приклад. Хлоридна кислота розчиняє магній з виділенням водню:

Розвиток понять кислоти й основи   Визначення кислот і основ

Наступне визначення кислоти, подане в 1887 р., виходить з того факту, що водні розчини кислот і лугів містять іони Гідрогену або гідроксид-іони.

Кислоти – речовини, які при розчиненні у воді відщеплюють іони Гідрогену (протони). Основи – речовини, які при розчиненні у воді відщеплюють гідроксид-іони (Сванте Ареніус).

Приклад. Газоподібний гідроген хлорид при розчиненні у воді відщеплює протони, а твердий натрій гідроксид при розчиненні у воді відщеплює гідроксид-іони.

Запам’ятайте: розпад речовин на іони називають дисоціацією.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Розвиток понять “кислоти” й “основи” – Визначення кислот і основ - Довідник з хімії