Розвиток зв’язного мовлення. Стилі мовлення

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

УРОК № 7

Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Стилі мовлення

Мета: дати учням загальне уявлення про стилі мовлення, сферу вживання кожного з них; навчити визначати стилі мовлення, знаходити стилістичні помилки; прищеплювати любов до птахів, до тварин.

Обладнання: підручник.

ХІД УРОКУ

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

Перевірка домашньої вправи.

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ

IV. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1.

Слово вчителя.

Відповідно до ситуації спілкування – залежно від того з ким, де і з якою метою ми спілкуємось, розрізняють п’ять стилів мовлення (учні записують у зошитах):

– розмовний;

– науковий;

– художній;

– офіційно-діловий;

– публіцистичний.

Кожен із них має свої особливості: своєрідні слова, словосполучення, структуру речень.

Стилі вивчає стилістика.

Щоб визначити стиль мовлення, треба відповісти на такі запитання:

– про що людина говорить?

– для чого?

– кому говорить?

– як говорить?

– де це відбувається?

2. Робота за підручником.

Вправа

58 (усно).

Запитання і завдання учням

– До якого з перелічених стилів мовлення належить текст?

– Чому ви так вважаєте?

– Доберіть заголовок.

Висновок вчителя: Отже, цей текст – приклад розмовного стилю.

3. Робота в зошитах.

Завдання: дібрати до наведених слів синонімічні слова, характерні для розмовного стилю:

Поїсти – (перекусити) просити – (канючити, клянчити) покарання – (наганяй) іти – (шкандибати).

4. Робота за підручником.

Вправа 60 (усно).

5. Бесіда з учнями.

– Яка мета цього тексту – передати наукову інформацію чи вплинути на почуття й емоції читача?

– До якого стилю мовлення належить текст?

– Чи відбиває заголовок стильову належність тексту?

6. Порівняльна робота.

Завдання: прочитати текст вправи 61, визначити його тему.

Запитання до учнів

– Що об’єднує тексти про горихвістку?

– Чим відрізняються ці тексти?

Висновок вчителя: мета другого тексту – вплинути на почуття й емоції читача за допомогою образних засобів.

У першому ж тексті за допомогою наукових термінів точно описано особливості будови тіла і забарвлення птаха.

7. Робота за підручником.

1) Розглядання таблиці (вправа 62).

2) Письмове виконання вправи 63.

8. Робота біля дошки.

Завдання: визначити, які слова в реченнях порушують стиль. Пояснити, чому.

А) Підмет – це найголовніший член кожного речення.

Б) Кришталеві краплини роси виблискували на листі зелених насаджень.

В) Оксанко, позич, будь ласка, олівець, бо мій чомусь не функціонує.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Запитання до учнів.

– Скільки існує стилів мовлення? Назвіть їх.

– Який розділ мовознавства вивчає стилі мовлення?

2. Робота біля дошки.

Завдання: визначити, які з наведених слів та виразів уживаються в розмовному, які – у науковому, а які – в художньому стилі?

Стоїть у знахідному відмінку; ой лишенько; стоїть гора високая, попід горою гай; підмет – головний член речення; значить так; чарівниця-осінь.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підручник, § 7, вправа 64 (письмово).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Розвиток зв’язного мовлення. Стилі мовлення - Плани-конспекти уроків по українській мові