Рухи і дії – ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ПСИХОЛОГІЯ
НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК
ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Рухи і дії
Людина, здійснюючи будь-яку діяльність, користується рухами – вродженими (безумовно-рефлекторними) й набутими (умовно-рефлекторними). Безумовно-рефлекторних рухів набувають упродовж життя. Вони в результаті досвіду, навчання та виховання перебудовуються відповідно до вимог умов життя, культури виробництва та поведінки. Такі рухи, як ходіння, мовлення, писання, читання, пов’язані з опрацюванням матеріалів, грою на інструменті, художня творчість під

впливом навчання та виховання постійно змінюються.
У процесі діяльності залежно від її мети і змісту, матеріалу і способів його опрацювання рухи об’єднуються в різноманітні комплекси і системи.
Систему рухів, спрямованих на присвоєння предмета чи його змісту, називають діями.

Розрізняють види дій:
– ПРЕДМЕТНІ, або зовнішні дії спрямовані на оволодіння предметами, контакти з людьми, з тваринами, рослинами тощо.
– РОЗУМОВІ дії виявляються у сприйманні, діяльності пам’яті, мислення тощо. Вони утворюються на грунті зовнішніх, предметних дій. Предметні дії в результаті інтеріоризації, тобто їх

перенесення у внутрішнє життя людини, стають змістом розумової діяльності.
Інтеріоризація – це перенесення структур зовнішньої діяльності у внутрішнє психічне (певну схему, образ, модель, алгоритм та ін.).
На перших етапах засвоєння досвіду діти і дорослі оперують конкретними предметами, засобами унаочнення, порівнюють, розкладають та об’єднують їх, знаходять причинні залежності та їхню взаємодію. Потім, у результаті інтеріоризації цих зовнішніх дій з предметами, людина починає оперувати образами цих предметів і зв’язками та залежностями між ними. На ще вищому етапі розвитку ці операції здійснюються за допомогою понять, виражених у слові.
У психіці мислення та інтеріоризоване зовнішнє спрацьовуються. Останнє набуває логічного оформлення, пов’язується з попереднім досвідом, стає частиною системи.
Однак часто людина спочатку формує певну схему дій у своїй психіці, а потім ці розумові дії переносить назовні, тобто втілює певне внутрішнє психічне у зовнішнє.
Так відбувається екстеріоризація – перенесення внутрішніх, розумових дій назовні (у психомоторні дії).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Рухи і дії – ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ ДІЯЛЬНОСТІ - Довідник з психології