Рухи політичні

Політологічний словник

Рухи політичні – масові рухи, метою яких є політичні цілі, однак такі, що не мають достатньо чіткої організаційної структури, фіксованого індивідуального членства. Ідейно-політичні орієнтації Р. п. набагато ширші і розмитіші, а мета набагато вища і конкретніша, ніж у політичних партій. Єдина програма у Р. п., як правило, відсутня. Р. п. різняться: соціальними джерелами (робітники, селяни та ін.); ідеологічною спрямованістю (комуністичні, соціал-демократичні, ліберальні, анархічні, консервативні та ін.); статевовіковими

ознаками (жіночі, чоловічі, молодіжні, ветеранські та ін.); національним складом і орієнтацією (інтернаціональні, національно-визвольні, національно-сепаратистські, антирасистські та ін.). Відмінними ознаками Р. п. є: масовість, добровільність, відсутність фіксованого членства, домінування стихійності тощо. Як правило, багато Р. п. з часом є базою, основою для формування політичних партій, а останні, щоб розширювати свій вплив на маси, стають організаторами Р. п.

Пірен М. І. Конфліктологія: Підручник. – К., 2003; Политология: Словарь-справочник. – М., 2000; Основи демократії: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К., 2002.

М. Головатий

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Рухи політичні - Довідник з політології