РЯД АКТИВНОСТІ МЕТАЛІВ – ХІМІЯ МЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Хімія – універсальний довідник

ХІМІЯ МЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

РЯД АКТИВНОСТІ МЕТАЛІВ

За числовим значенням своєї відновної здатності всі метали можуть бути розташовані в ряд, який називається р я д о м активності мета л і в. Його називають ще електрохімічним рядом, підкреслюючи тим самим, що, вступаючи в хімічну реакцію, метал віддає електрони – носії електричного струму.

Ряд активності побудовано таким чином, що кожен метал витісняє з розчину солі (відновлює) усі метали, які стоять у цьому ряді правіше.

У ряді активності

металів зазначено і водень, тому що в переважній більшості випадків про хімічну активність металів судять за їхніми реакціями з кислотами і водою, які супроводжуються відновленням, витісненням водню. Порівняйте реакції цинку із сіллю заліза і кислотою:

РЯД АКТИВНОСТІ МЕТАЛІВ   ХІМІЯ МЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Метали, які стоять в ряді активності лівіше водню, відновлюють іон Гідрогену з його сполук, у тому числі і води.

Таким чином, за положенням металу в ряді активності можна судити про його здатність вступати в хімічні реакції. При цьому, звичайно, варто брати до уваги властивості речовин – продуктів реакції.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


РЯД АКТИВНОСТІ МЕТАЛІВ – ХІМІЯ МЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ - Довідник з хімії