Саймонс (Simons) Генрі Калверт

Саймонс (Simons) Генрі Калверт (1899-1946) – американський економіст, фахівець із фінансових проблем. Один із творців так званої чиказької школи в буржуазній політичній економії, прихильники якої виступають за збереження “чистої” конкуренції й уважають небажаним державне втручання в економічне життя. Як прихильник кількісної теорії грошей С. у середині 30-х запропонував здійснити банківську реформу. Його “чиказький проект” передбачав повне забезпечення банківських позичок наявним запасом грошей. Це повинно було обмежити кількість

грошей в обігу для того, щоб зупинити їхнє знецінення й запобігти банкрутству банків. С. представив проект реформи чинної системи оподаткування, відповідно до якої основним джерелом федеральних доходів повинен був стати особистий прибутковий податок (у розмірі 20% усіх видів доходів – зарплати, дивідендів, відсотків та ін.). Податок на прибуток корпорацій пропонувалося ліквідувати, а непрямі податки значно скоротити, що, на думку С., усунуло б небажане обмеження діяльності корпорацій і забезпечило б необхідну фінансову дисципліну в країні.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Саймонс (Simons) Генрі Калверт - Економічний словник