САМОКОНТРОЛЬ

Культурологічний словник

САМОКОНТРОЛЬ – у психології один з виявів усвідомлюваної регуляції людиною власної поведінки та діяльності з метою забезпечення відповідності їх результатів поставленим цілям, пред’явленим вимогам, нормам, правилам, зразкам. Мета С. полягає як у попередженні, так і у виправленні допущених помилкових дій чи операцій. Завдяки коригуючій функції С. людина спроможна реалізувати запропонований їй кимсь або самостійно прийнятий план діяльності. Важливу роль у процесах С. особистості відіграють її оцінка та самооцінка. Від ступеня критичності їх залежить здатність знаходити припущені помилки, передбачати можливі і таким чином підвищувати результативність С.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


САМОКОНТРОЛЬ - Культурологічний словник