Санкції

Санкції – 1) заходи примусового економічного впливу, що застосовуються до порушників встановленого порядку провадження економічної (в т. ч. фінансової) діяльності у разі недотримання ними умов договору, чинного законодавства, правових актів і норм тощо. С. застосовують державні, фінансові, податкові органи, підприємства, фірми, компанії і передбачають заборону або обмеження діяльності, різноманітні штрафи, позбавлення кредитів і закриття рахунків у банках, вилучення матеріальних і фінансових ресурсів. Найпоширенішими формами С. є штрафи і пені; 2) правові норми або статті закону, в яких вказуються юридичні наслідки їх порушення; 3) затвердження вищою інстанцією певного акту, що надає йому правової сили; 4) економічні, військові та інші заходи, що застосовуються проти держав, які порушили міжнародні договори.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Санкції - Економічний словник