Сек’юритизація

Фінансовий ринок

СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ

Сек’юритизація 1) процес перетворення неліквідних фінансових активів у придатні для продажу інструменти ринку капіталів; 2) поширення використання цінних паперів як інструментів регулювання ринкових відносин та руху позикового капіталу.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Сек’юритизація - Фінансовий ринок