Секретар судового засідання

Секретар судового засідання – службова особа, на яку покладено обов’язки ведення протоколу судового засідання. С. с. з. зобов’язаний послідовно, повно і точно викласти у протоколі судового засідання (а також розпорядчого засідання в кримінальній справі) все те, що відбувалося під час засідання, С. с. з. підписує цей протокол разом з головуючим (ст. ст. 86, 87 КПК, ст. 199 ЦПК). За наявності обставин, зазначених у законі, С. с. з. підлягає відводу (ст. 62 КПК, ст. 19 ЦПК). Питання про відвід вирішує суд, який розглядає справу. На С. с. з. покладаються, крім ведення протоколу, й деякі інші обов’язки, зокрема виконувати допоміжну роботу з підготовки справи до слухання.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Секретар судового засідання - Довідник з правознавства