СЕЛЕКЦІЯ ТВАРИН – СЕЛЕКЦІЯ РОСЛИН, ТВАРИН ТА МІКРООРГАНІЗМІВ

Біологія – універсальний довідник

ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ

СЕЛЕКЦІЯ РОСЛИН, ТВАРИН ТА МІКРООРГАНІЗМІВ

СЕЛЕКЦІЯ ТВАРИН

У тварин можливе тільки статеве розмноження, відсутня масовість у потомстві від однієї пари. В селекції тварин необхідно враховувати екстер’єр і продуктивність. На продуктивність дуже впливають умови утримування, раціон харчування, догляд.

Людина приручила й одомашнила майже 10 тис. видів тварин. У селекції тварин використовують два методи схрещування: споріднене (інбридинг) і неспоріднене (аутбридинг).

При доборі пари враховують родовід і характерні ознаки тварин. Споріднене схрещування проводиться між особинами однієї породи і використовується для одержання чистих ліній. При цьому може виникнути зниження життєздатності особини і поява мутацій, тому необхідний строгий добір за потрібними ознаками.

Звичайно, після інбридингу використовують міжлінійну гібридизацію і отримують гетерозисні гібриди. Це збільшує життєздатність і продуктивність гібридів. У самок перевіряють наступні ознаки: яйценесучість, молочність, у самців – продуктивність. Виведено різні породи великої рогатої худоби (молочні, м’ясні,

м’ясо-молочні), свиней, овець (меринос, асконійський рамбульє), курей (яйценесучі, бройлери).

Завдяки віддаленій гібридизації отримано міжвидові гібриди: мул (гібрид коня й осла), архаромеринос (гібрид вівці меринос і гірського барана архара), риба бістер (гібрид білуги і стерляді). Багато міжвидових гібридів отримано серед пухнастих звірів – норок, тхорів, колонків. Б. Б. Астауровим вперше виведено поліплоїдні форми тутового шовкопряда. Міжвидові гібриди тварин, як правило, безплідні.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


СЕЛЕКЦІЯ ТВАРИН – СЕЛЕКЦІЯ РОСЛИН, ТВАРИН ТА МІКРООРГАНІЗМІВ - Довідник з біології