СЕРЕДОВИЩЕ РОЗВИТКУ

Екологія – охорона природи

СЕРЕДОВИЩЕ РОЗВИТКУ – усі модифікації прир. середовища, створені людиною (госп. угіддя, зелені насадження, рекультивовані землі тощо), споруди, транспортні і пром. об’єкти, світ речей, що оточує людину і впливає на неї. Характеризується відсутністю властивостей самовідновлення й саморегуляції, поступово порушується без постійного регулюючого впливу з боку ЛЮДИНИ.


СЕРЕДОВИЩЕ РОЗВИТКУ - Довідник з екології