ЩІЛЬНІСТЬ ТА ЗАПОВНЕННЯ ТКАНИН

Матеріалознавство швейного виробництва

СКЛАД, БУДОВА ТА ВЛАСТИВОСТІ ТКАНИН

ЩІЛЬНІСТЬ ТА ЗАПОВНЕННЯ ТКАНИН

Щільність тканин характеризується абсолютною кількістю основних або уточних ниток, які розташовані на відрізку тканини довжиною 100 мм. Визначають щільність окремо по основі і по утоку. Тканини можуть бути рівнощільними, тобто мати однакову щільність і по основі і по утоку, та нерівнощільними, з різною щільністю по основі та утоку. Співвідношення абсолютних щільностей визначає форму чарунки тканини. При збільшенні щільності

по основі нитки зсуваються в вертикальному напрямку, при збільшенні щільності по утоку – в горизонтальному напрямку. Внаслідок цього чарунки стають несиметричними і витягуються в тому чи іншому напрямках. Форма чарунки тканини є одним з основних параметрів, які визначають схожість або відмінність властивостей тканини в долевому та поперечному напрямках.

Визначають щільність за допомогою лупи підраховуванням кількості ниток на відрізку тканини довжиною 100 мм, або 10 мм, 20 мм, 50 мм з наступними відповідними перерахунками. Існує спеціальний прилад для визначення щільності тканин ВПТ-1.

При однаковій фактичній

щільності тканин ступень їх заповнення нитками може бути різним залежно від товщини ниток. Для порівняння тканин за характеристикою щільності використовують показники відносної щільності: лінійні заповнення та наповнення тканини нитками, а також поверхневе заповнення, які враховують товщину ниток, з яких виготовлена тканина.

Лінійне заповнення (Ео, Еу, %) показує, яка частина довжини тканини уздовж основи або утоку заповнена поперечниками паралельно розташованих ниток без урахування їх переплетення з нитками перпендикулярної системи. Лінійне заповнення визначають, як відношення фактичної щільності (По, Пу) до максимально можливої, яка теоретично може бути розташована без зминання ниток, зсувів та проміжків на тій же самій довжині. При визначенні щільності на довжині L = 100 мм – максимальну щільність Пmах визначають, як відношення довжини до діаметру нитки d.

N max =100/d

Лінійне заповнення розраховують за формулою:

D = T/ 31,6*C;

Де: d – діаметр нитки;

С – коефіцієнт, якій дорівнює:

– для бавовняної пряжі – 83 – 100;

– для вовняної – 74 – 80;

– для віскозної штапельної – 80;

– для віскозних ниток – 83;

– для ниток шовку-сирцю – 100 і так далі.

Лінійне заповнення тканин може коливатися від 25% до 150%. Якщо лінійне заповнення перевищує 100%, нитки сплющуються, або розташовуються зі зсувом.

Лінійне наповнення показує, яка частина довжини тканини уздовж основи або утоку зайнята поперечниками обох систем ниток з урахуванням їх взаємного переплетення. Лінійне наповнення характеризує ступень ущільнення переплетення.

З максимальною щільністю виробляють пальтові та деякі костюмні тканини. Більшість тканин виготовляється щільністю 35-70%. Щільність тканин визначається їх призначенням.

Поверхневе заповнення (Es, %) характеризується відношенням площі тканини, яка заповнена проекціями основних та уточних ниток, до всієї площі тканини і визначається за формулою: Es = Ео + Еу – 0,01 ЕоЕу (%) Поверхневе заповнення визначають для тканин, лінійні заповнення яких не перевищують 100%.

Більшість тканин виробляють з більшою щільністю по основі.

Об’ємне заповнення показує, яку частку об’єму тканини складає об’єм ниток основи та утоку. Визначають об’ємне заповнення Ev (%) за формулою:

Ev = Vн / Vт* 100(%);

Vн = Mно/Бн – б’ємна маса ниток і тканини;

Vт =Mт; Mт = Mн; Ev = Бт/Б*100 (%)

Де: Vн та Vт – відповідно – об’єми ниток та тканини;

Mн та Мт – маси ниток та тканини;

Бн та Бт – об’ємні маси ниток та тканини.

Загальна пористість тканини характеризується об’ємом тканини, який незаповнений волокнами, і визначається в процентах.

Щільність та заповнення тканин впливають на їх товщину, масу, теплозахисні властивості, повітряпроникливість, міцність, формостійкість та інші якості. Одяг, виготовлений з щільних тканин, не зминається, краще зберігає форму. Завдяки високої пружності щільні тканини погано розпрасовуються та неспрасовуються при ВТО.

Раціональна щільність – це така щільність, яка сприяє прояву найкращих властивостей тканини при раціональному та економічному використанні волокнистої сировини.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ЩІЛЬНІСТЬ ТА ЗАПОВНЕННЯ ТКАНИН - Матеріалознавство