Що мав на увазі Дж. М. Кейнс під ефективним попитом?

Історія економічних вчень

КЕЙНСІАНСТВО ТА ЙОГО ЕВОЛЮЦІЯ

Що мав на увазі Дж. М. Кейнс під ефективним попитом?

У праці “Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей” Джон Мейнард Кейнс (1883-1946) зосереджує увагу на недостатній ефективності споживчого попиту. Саме попит, на його думку, відіграє визначальну роль у стимулюванні та розвитку виробництва.

На запитання, з чого розпочати, щоб підвищити ефективність попиту, Кейнс дає таку відповідь: треба знайти важелі розвитку всього суспільного (сукупного) попиту – попиту на споживчі

товари і попиту на інвестиційні товари, тому що сукупний попит – це сума споживчих витрат і інвестицій.

Якщо сукупний попит більший за пропозицію, тоді “працюють” стимули зростання виробництва. У такому разі сукупний попит справді ефективний, сприяє забезпеченню високої зайнятості, повнішому використанню виробничих потужностей.

Основні компоненти сукупного попиту: споживання, інвестиції і державні витрати. Основні фактори, що впливають на сукупний попит: схильність до споживання, очікувана прибутковість капіталовкладень, перевага ліквідності.

Що мав на увазі Дж. М. Кейнс під ефективним попитом?

У теорії Кейнса національний

дохід У і рівень зайнятості N – залежні змінні (рис. 9.1). Обсяг національного доходу зумовлює рівень зайнятості. Сам національний дохід, з одного боку, є фактором, що впливає на зростання споживчого попиту (споживчий попит зростає, але не в тому ступені, що дохід), з іншого – зростання національного доходу залежить від інвестицій.

Витрати на споживання визначаються схильністю до споживання С / Y. Тут діє психологічний закон, що виражає залежність між споживанням і доходом. Зі зростанням доходу середня схильність до споживання падає під впливом зниження граничної схильності до споживання.

N – зайнятість; У – національний дохід; С – споживчий попит; І – інвестиції; £) – доходи; С / У – схильність до споживання; Р – гранична ефективність, %; r – норма відсотка; L – перевага ліквідності; М – маса грошей в обігу.

Рівень інвестиційного попиту І залежить від очікуваної ефективності капіталу Р і відсоткової ставки г. Відсоткова ставка, або норма відсотка, – це плата за відмову від ліквідності. Перевага ліквідності – прагнення володіти грошима, зберегти заощадження у грошовій формі.

Відсоток r – функція попиту на гроші (перевага ліквідності) і кількості грошей в обігу (пропозиція грошей).

Теорію Кейнса називають теорією ефективного попиту, виділяючи, тим самим, головну ідею, яка полягає в тому, щоб через активізацію і стимулювання сукупного попиту (загальної купівельної спроможності) впливати на виробництво і пропозицію товарів та послуг, підвищити рівень зайнятості.

Значення теорії Кейнса полягає не просто в перегляді традиційних підходів до аналізу процесів економічного розвитку. Кейнс заклав загальнотеоретичні основи дослідження функціональних залежностей і взаємозв’язків реальних економічних величин як агрегованих категорій, показав їхній вплив на хід і тенденції економічного розвитку.

Кейнсіанська революція припускає використання активної економічної політики, врахування соціальних, психологічних, організаційних факторів. Сучасна економічна теорія так чи інакше пов’язана з теорією і методологією Кейнса. Вона не може ігнорувати широке трактування предмета економічної науки, вплив на процеси економічного розвитку різноманітних умов і факторів.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Що мав на увазі Дж. М. Кейнс під ефективним попитом? - Економічні учення