Що ми знаємо про займенник і числівник

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО

Що ми знаємо про займенник і числівник

416. Виконайте тестові завдання.

1. Визначте, у якому рядку записані тільки займенники

А його, нами, вісім, вас, їх, веселий

Б сімнадцять, його, них, восьма, двадцятий, шістдесят

В ними, тобою, них, нею, нього, вони

Г другий, дев’яносто, тридцять, одинадцятий, два, ти

2. Визначте, у якому рядку записані числівники, що відповідають на питання скільки?

А сімнадцять, п’ятий, два, дванадцятий, дев’ять

Б вісім, п’ятдесят, чотири, сорок, шістнадцять

В

сьомий, дванадцять, три, одинадцять, стільки

Г двадцять, п’ятнадцять, третій, дев’ятнадцять, три

3. Визначте, у якому рядку записаний займенник 3-ї особи однини, середнього роду, у давальному відмінку

А ним

Б його

В йому

Г їй

4. Доповніть приказку потрібним за змістом займенником. Підкресліть числівник.

… удесятьох водах митий.

417. Прочитайте текст. Перекажіть.

Одна дівчинка привчила до себе жабку. Раз на день, о 9 ранку, вона годувала її. Дівчинка приходила до малого ставочка й голосно гукала: “Томмі! Томмі!” Коли жабка була на тому боці, то зараз же перепливала до дівчинки й

брала в неї їжу.

А в одного чоловіка свійська жаба жила 36 років і знала не тільки свого хазяїна, а й усіх його друзів.

Черепахи теж стають свійськими та вміють пізнавати своїх хазяїнів. Одна свійська черепаха лащилася до свого хазяїна так, що терлася головою об його чоботи. Вона жила в нього років із 20 і так звикла, що приходила, як він її кликав (За Борисом Грінченком).

– Спишіть текст. Запишіть числа словами. Підкресліть у тексті займенники й числівники.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Що ми знаємо про займенник і числівник - Українська мова