Що нового в розвиток теорії політичної економії вніс Ф. Ліст?

Історія економічних вчень

ІСТОРИЧНА ШКОЛА

Що нового в розвиток теорії політичної економії вніс Ф. Ліст?

Відзначаючи заслуги Ліста, слід насамперед виділити його історичний метод. Вчений обгрунтував і конкретизував низку нових, принципово важливих положень. Загальні принципи класичної школи Ліст переклав мовою національної політичної економії. Він показав вплив політичної єдності та державного управління на економічний розвиток, на прогрес національного виробництва і примноження національного багатства. Зовнішньоторговельна політика має відповідати загальній економічній політиці. Державна влада погоджує і спрямовує зусилля окремих ланок національного господарства в ім’я довгострокових, корінних інтересів нації.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Що нового в розвиток теорії політичної економії вніс Ф. Ліст? - Економічні учення