Що таке політичний процес?

35 Що таке політичний процес?

Політичний процес – форма функціонування політичної системи суспільства, яка еволюціонує у просторі й часі. Це один із суспільних процесів, що має власні якісні характеристики. Зокрема, він є визначенням конкретного, з кінцевим результатом процесу певного масштабу (наприклад, проведення виборів, формування громадських рухів або утворення політичних партій). Політичний процес відображує реальну взаємодію суб’єктів політики, яка здійснюється як результат впливу багатьох внутрішніх і зовнішніх чинників.

Розрізняють

три режими існування політичного процесу. Перший – режим функціонування, головну роль в якому відіграють традиції і наступність, що переважають над будь-якими інноваціями, а сам політичний процес свідчить про здатність влади лише до відтворення вже усталених політичних відносин. Другий – режим розвитку, за якого влада використовує цілі і методи управління, що відповідають змінам у країні або на міжнародній арені, які виводять політику держави на новий рівень. Такий політичний процес веде до зміни політичних відносин. Третій режим – занепад. За такого режиму влада неспроможна адекватно реагувати
на зміни, що відбуваються в країні, й регулювати соціальні відносини. Унаслідок цього політичний процес набуває негативного характеру, що призводить до нестабільності, а то й до розпаду існуючої політичної системи.

Структурними ланками політичного процесу є такі: виявлення, формування, пропаганда політичних інтересів індивідів, спільнот, організацій та рухів; представлення політичних інтересів інститутом, який приймає політичне рішення; вироблення, прийняття та реалізація політичних рішень; розподіл та перерозподіл ресурсів влади; контроль за елітою та політична мобілізація громадян.

Різновидами політичного процесу є політична соціалізація, політична участь, політичні зміни та політичний розвиток.

Політичні зміни – це збільшення у структурних і функціональних особливостях політичних явищ частки нового, що забезпечує як самовідтворення, так і оновлення суспільно-політичного організму.

Політичний розвиток – це перехід від одного політичного стану до іншого, якісно досконалішого, від простішого до складнішого, зумовлений зростанням і змінами політичної культури, оволодінням новими формами політичної діяльності.

Політичний процес є уособленням неперервності розвитку, а політичні зміни – його дискретності.

Структурними елементами політичного процесу виступають різні процеси (схема 9).

Елементи:

– Революція і реформа

– Політична криза

– Політичне рішення

– Політичний плюралізм. Конфлікти і кооперація в політиці

– Повстання, бунт, заколот, путч

– Політична кампанія

– Пряма дія в політиці

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Що таке політичний процес? - Довідник з політології