ЩО ВИВЧАЄ ГЕОГРАФІЯ

ВСТУП

§ 1. ЩО ВИВЧАЄ ГЕОГРАФІЯ

– Пригадайте з курсу природознавства, які науки вивчають природу.

– Які вам відомі джерела природничих знань?

ЯК ВИНИКЛА ГЕОГРАФІЯ. Географію вважають наукою стародавньою, оскільки виникла вона понад 2,5 тис. років тому. У давні часи люди не вміли пояснювати явища при­роди, а тим більше – зв’язки між ними. Вони не могли зрозуміти, як виникає вітер, чому гримить грім і спалахує блискавка, чому ростуть і в’януть рослини, чому на морі іноді здіймаються велетенські хвилі, а земля здригається

від землетрусів. Не розуміючи цих явищ, люди поклоня­лися різним богам. Кожний з них відав своїм “царством”: небом, лісами, морями. Матір’ю всіх богів, яка породи­ла небо, море і гори, стародавні греки вважали богиню Землі – Гею.

Саме тому давньогрецький учений Ератпосфен ще в ІІІ ст. до нашої ери, вивчаючи Землю, назвав своє заняття геогра­фією. Відтоді вивчення Землі або її частин почали називати географією.

ЩО ВИВЧАЄ СУЧАСНА ГЕОГРАФІЯ.

Нині географія – це наука, яка вивчає і пояснює розподіл явищу просторі – на Землі, материках, у певній країні чи місцевості. Географи шукають відповіді на запитання

“де?” і “чому?” (тобто чому явища відбуваються там, де вони відбуваються?).

ЩО ВИВЧАЄ ГЕОГРАФІЯ

Гея – богиня Землі у стародавніх греків

Подорож у слово

Слово географія утворене від імені богині Землі Геї (“ге”) і словак графо” – пишу. Отже, к гео­графія”, у перекладі з грецької означає землопис.

ЩО ВИВЧАЄ ГЕОГРАФІЯ

Мал. 1. Географія – система наук

Рекорди світу, людей і природи

Нині існує багато різних наук і наукових галузей – близько 15 тис.

Серед них більш як 80 наук нале­жать до географічних.

Люди живуть і працюють на рівнинах і в горах, серед лісів і в степах, у холодній тундрі и спекотних пустелях. Вони зводять будинки та мости, будують фабрики й заводи, виплавляють метали і створюють машини, вирощують різні рослини й розводять тварин. Про все це різно­маніття – природні умови, населення, його господарську діяльність як в окремих країнах, так і на всій земній кулі – дає уявлення гео­графія. Знання про розташування, місце має для географії таке саме значення, як таблиця множення для математики. Географія також розкриває зв’язки між світом людини і світом природи.

Сучасна географія поділяється на багато окремих наук (галузей). Серед них виокрем­люють географію фізичну та географію соці­альну і економічну. Фізична географія вивчає природу Землі (із грецької “фізис” – приро­да). Соціальна і економічна географія вивчає населення та його господарську діяльність (тобто Землю як оселю людства). Кожний з цих основних напрямів географії поділяється на окремі науки (мал. 1). Отже, географія – це наука про Землю, її природу, населення та його господарську діяльність, про взаємодію людей і природи.

У цьому полягає дивовижність географії – вона вивчає і природу, і діяльність людей, і весь світ загалом, і конкретну місцевість. Тому географічне дослідження є всебічним (комплексним). Воно стосується географічних об’єктів, явищ і процесів (мат. 2). Об’єктами вивчення географії є світ довкола нас, природні і соціальні явища, пов’язані із середовищем і місцем розташування.

ДЖЕРЕЛА ГЕОГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ. Звідки можна почерпнути знання з географії? Окрім підручника, джерела­ми інформації слугують географічні довідники й енцикло­педії, карти й атласи. Насичені географічними відомостями журнали й газети.

ЩО ВИВЧАЄ ГЕОГРАФІЯ

Мал. 2. Основні географічні поняття

Багато нового, корисного й цікавого можна дізнатися з радіо – й телепередач, які інформують про прогноз погоди, стихійні явища, культуру населення різних країн тощо, Нині, щоб здобути потрібні географічні відомості, користуються послугами всесвітньої комп’ютерної мережі Інтернет. З її допомогою можна за лічені хвилини отримати різнорідну географічну інформацію – картографічну, текстову, відео-, звукову.

Справжніми сховищами скарбів, що увібра­ли різноманітні відомості минулого, є музеї. Джерелом ваших особистих географічних від­криттів можуть стати екскурсії та туристичні подорожі (мал. 3).

Інтернет – джерело знань

У наш час Інтернет – це найбільш широке й доступне джерело ін­формації. Через всесвітню мере­жу можна ознайомитися з будь-якими географічними галузями й науковими дослідженнями. Там ви зможете знайти відповіді на багато запитань. У підручниках і навчальних посібниках інформація швидко “старіє”, а в Інтернет і вона постійно оновлюється.

ЗНАЧЕННЯ ГЕОГРАФІЧНИХ ЗНАНЬ.

Від давніх часів гео­графія слугувала людям. Географи розкрили і продовжують розкривати чимало таємниць природи. Завдяки їхнім до­слідженням люди отримали відповіді на багато запитань. Наприклад, чому йде дощ. або дме вітер? Чому в Африці спекотно, а в Антарктиді цілорічно панує холод? У яких районах Землі потрібно шукати нафту, залізну руду або інші корисні копалини?

ЩО ВИВЧАЄ ГЕОГРАФІЯ

Мал. 3. Джерела географічних знань

ЩО ВИВЧАЄ ГЕОГРАФІЯ

Знаряддя географа

Сучасна людина потребує географічних знань про місця земної поверхні (гори, моря, річки, міста, країни, материки) та їх розташування на карті. Вона має знати про природні ресурси, клімат, води, грунти, рослинність і тваринний світ, стихійні лиха, населення, культуру, релігію, господарство в своїй країні, інших державах, в усьому світі. Такі знання необхідні для розуміння поточних подій, рішень, які ухвалю­ють окремі люди, компанії, уряди щодо вибору місць для під­приємств, торгівлі, перевезень, організації відпочинку та ін.

Навіть у наш час, коли людина озброєна мобільними телефонами, GPS-навігаторами та іншими пристроями, не втратили значення такі географічні навички, як уміння орієнтуватися за компасом і Сонцем, користуватися баро­метром та іншими приладами, читати карту. Але перш за все географія дає розуміння того, що людина – це частина природи. Географія роз’яснює, як краще використовувати багатства природи, що робити, щоб природа не збідніла, щоб не зникли ліси, не обміліли річки, не втратили родючості грунти. Вона розвиває екологічне мислення людини, формує дбайливе ставлення до нашої унікальної планети.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ

– Географія – це наука про Землю, її природу, населення та його господарську діяльність, про взаємодію людей і природи.

– Об’єкти вивчення географії: природа, населення, господарство.

– Складові географії – наукові галузі: фізична географія (вивчає природу Зем­лі), соціальна географія (вивчає населення) та економічна географія (вивчає господарську діяльність людей).

– Джерела географічної інформації: підручник, енциклопедії, довідники, слов­ники, географічні карти й атласи, журнали й газети, радіо – і телепередачі, Інтернет, музеї, туристичні мандрівки.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Що означає слово “географія”?

2. Які вам відомі галузі географії? Що вивчає сучасна географія?

3. Із яких джерел можна почерпнути географічну інформацію?

4. Поясніть на прикладах значення географії для життя й діяльності людини.

5. Розгляньте мал. 3. Якими джерелами географічної інформації вам вже до­водилось користуватися? Із допомогою батьків складіть перелік тих джерел, якими користується ваша родина.

Джерела географічної інформації

Літературні

Картографічні

Електронні

ШУКАЙТЕ В IHTEPHETI

Скориставшись пошуковою системою (Google, Мета, Яндекс та ін.), знайдіть відомості про одну з галузей географії (гідрологія, кліматологія, географія на­селення або ін.) та підготуйте інформацію для повідомлення на уроці (у вигляді короткого усного виступу або невеликої презентації на три-чотири слайди).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ЩО ВИВЧАЄ ГЕОГРАФІЯ - Географія