Швидкість – Кінематика

5. Механіка

5.1. Кінематика

5.1.10. Швидкість

Швидкість – векторна величина, яка дорівнює відношенню переміщення точки за будь-який інтервал часу до значення цього інтервалу.

Швидкість   Кінематика

Вона характеризує швидкоплинність будь-якого процесу. При рівномірному русі вона чисельно дорівнює відношенню пройденого шляху s до проміжку часу t, за який цей шлях пройдено

Швидкість   Кінематика

Вектор швидкості спрямований по дотичній до траєкторії. Швидкість вимірюється в м/с.


Швидкість – Кінематика - Довідник с фізики