Сила тиску і тиск

Мета : розвивати вміння самостійно працювати і здобувати нові знання; отримувати задоволення від пізнання невідомого; виробляти у собі впевненість у власних силах; розкрити причиново-наслідкові зв’язки у матеріалі, що вивчають; створення тиску під час дії одних тіл на інші, виведення одиниць тиску; сформувати поняття про силу тиску; разом з учнями дійти висновку про залежність тиску від сили, що діє на поверхню і площу поверхні тіла; одержати відповідну формулу; виробляти вміння застосовувати набуті знання до явищ навколишнього життя.

Тип

уроку : вивчення нового навчального матеріалу.

Методичні поради. На початку вивчення теми “Тиск твердих тіл, рідин і газів” попередити учнів про те, що підсумковий урок буде уроком-естафетою, у якому братимуть участь усі учні класу. Для підготовки до цього уроку у фізичному кабінеті вивішують перелік питань, які відображатимуть тематику підсумкового кроку. До початку уроку доцільно заготовити все необхідне обладнання, декоративну перегородку, а на титульних сторонах відкритої дошки намалювати сітки для кросвордів. Клас поділяється на дві рівносильні команди.

Унаочнення : демонстрування залежності

тиску від сили тиску та площі поверхні.

Обладнання : портрет Паскаля; таблиця “Тиск. Сила тиску”; дощечка з цвяхами, посудина з піском; набір до кодоскопа з графіками залежності тиску від сили та тиску від площі.

Очікувані результати

Після уроку учні:

– будуть знати характерні ознаки тиску як фізичної величини, залежності тиску від сили тиску та площі поверхні;

– навчаться розраховувати тиск та силу тиску.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ПИТАННЯ

II. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО

1. Фронтальне опитування (з м’ячем). Повторення основних позначень, одиниць вимірювання, формул. Звернути увагу на повторення вивчених видів сил.

2. Користуючись картинками з формулами, розв’язати задачі, що диктує учитель, а також скласти свої задачі.

ІІІ. ФОРМУВАННЯ НОВИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Учитель перед учнями ставить проблему: необхідно побудувати новий дім. Але передусім слід визначити, як класти цеглини одна на одну, щоб будинок довго служив. Показати на прикладі, як краще робити кладку (фрагменти стіни). Саме так, а не інакше. Знайти відповідь на це і ще безліч інших питань вам допоможе тема сьогоднішнього уроку “Сила тиску і тиск”.

Домовимось тиск позначати – р.

Дослід з дерев’яним столиком на цвяхах та піском

Розглянути залежність тиску від сили, яка діє на поверхню. Столик на цвяхах шляпками догори. Збільшуючи силу, ми збільшуємо тиск на пісок. Коли покласти гирю, столик занурюється в пісок.

Висновок 1 . Результат дії сили залежить від її модуля.

Якщо р – тиск, F – сила (Н), то р ~ F

Сила тиску і тиск

Але не тільки від сили залежить тиск.

Дослід 2 показує, що шляпками вниз столик зануриться в пісок менше.

Сила тиску і тиск

Висновок 1 (учні роблять самі). Результат дії сили залежить не тільки від її модуля, а й від площі тієї поверхні, перпендикулярно до якої вона діє.

Якщо S (м2) – площа поверхні, то р ~ 1/S.

Отже, об’єднавши залежності:

Сила тиску і тиск

Одиниця тиску названа на честь французького вченого – фізика Блеза Паскаля. Тиск в 1 Па дуже малий. Такий тиск на горизонтальну поверхню площею 1 м2 чинить тіло масою 102 г. Тому на практиці застосовують кратні одиниці:

1 гПа = 100 Па = 102 Па;

1 кПа = 1000 Па = 103 Па;

1 МПа = 1 000 000 Па = 106 Па.

Тоді F – силу тиску визначають за формулою:

F = pS.

Змінювати тиск, змінюючи силу, незручно, тому змінюють площу S поверхні, на яку діє сила тиску. Приклади зміни тиску у разі зміни S (таблиця “Тиск. Одиниця тиску”).

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Експериментальне визначення тиску цегляного бруска на поверхню різними сторонами (фронтальна робота класу та 3 учні біля дошки).

Враховуємо, що сила тяжіння змінюватися не буде.

Висновок робить клас:

– Який тиск чинить цеглина в різних випадках?

– Коли тиск найменший? найбільший?

– Як класти цеглу під час будівництва стін?

– Чи можна будувати дім, зводячи кожну стіну одну за одною повністю, чи потрібно одночасно будувати всі чотири стіни рівномірно?

1. Для чого, шиючи голкою, на палець надівають наперсток?

2. По тонкому льоду людина переповзає на животі. Чому небезпечно переходити ногами?

3. Чому на подушку приємніше класти голову, ніж на похилу дерев’яну дощечку?

4. Чи може людина, стоячи на підлозі, збільшити тиск на нього в 2 рази?

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати відповідний параграф підручника, виконати задачі та вправи до параграфа.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Сила тиску і тиск - Плани-конспекти уроків по фізиці