Сили в механіці – ДИНАМІКА

Формули й таблиці

ФІЗИКА

МЕХАНІКА

ДИНАМІКА

Сили в механіці

Закон всесвітнього тяжіння

Сили в механіці  ДИНАМІКА

Сили в механіці  ДИНАМІКА

Сили в механіці  ДИНАМІКА – сила тяжіння, ;

M1, m2 – маси взаємодіючих тіл, ;

R – відстань між центрами мас, ;

G – гравітаційна постійна, G = 6,672 – 10-11 (Н – м2)/кг2.

Вага тіла

Сили в механіці  ДИНАМІКА

Сили в механіці  ДИНАМІКА

Сили в механіці  ДИНАМІКА – вага, ;

M – маса тіла, ;

G – прискорення вільного падіння, g = 9,8 м/с2;

Сили в механіці  ДИНАМІКА

– прискорення, .

Закон Гука

Сили в механіці  ДИНАМІКА

Сили в механіці  ДИНАМІКА

Fпруж – сила пружності, ;

K – коефіцієнт твердості, ;

Δl – величина деформації, .

Сила тертя

Сили в механіці  ДИНАМІКА

Сили в механіці  ДИНАМІКА

Fтер – сила тертя, ;

μ – коефіцієнт тертя, μ = 1;

N – сила нормального тиску, .

Тертя кочення

Сили в механіці  ДИНАМІКА

Сили в механіці  ДИНАМІКА

Fтер. к – сила тертя кочення, ;

R – радіус циліндра, що котиться, ;

μк – коефіцієнт тертя кочення, .

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Сили в механіці – ДИНАМІКА - Формули й таблиці