Сильні й слабкі електроліти – РОЗЧИНИ

ПОСІБНИК З ХІМІЇ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Частина І. ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ

Розділ 5. РОЗЧИНИ. ТЕОРІЯ ЕЛЕКТРОЛІТИЧНОЇ ДИСОЦІАЦІЇ

§ 5.10. Сильні й слабкі електроліти

Розрізняють сильні й слабкі електроліти.

Сильні електроліти під час розчинення у воді повністю дисоціюють на іони.

До них належать:

1) майже всі солі;

2) багато мінеральних кислот, наприклад H2SO4, HNO3, НС, НВr, Нl, НМnO4, НСlО3, НСlО4;

3) основи лужних і лужноземельних металів.

Дисоціація сильного електроліту, наприклад NaCl, звичайно зображується рівнянням

NaCl ⇆Na+ + Сl-. (а)

Як зазначалося вище, у кристалі хлориду натрію немає молекул NaCl. Під час розчинення кристалічна структура руйнується, гідратовані іони переходять у розчин. Молекул у розчині також немає. Тому про недисоційовані молекули у розчинах сильних електролітів можна говорити лише умовно, їх швидше можна уявляти як іонні пари (Na+ Сl – ), тобто протилежно заряджені іони, що перебувають близько один від одного (зближені до відстані, що дорівнює сумі радіусів іонів). Це ніби недисоційовані молекули або, як їх ще називають, квазімолекули. Тоді рівняння реакції (а) слід було б записати так:

Na+Cl – (тв.) ⇆Na+ (водн.) + Сl – (водн.). (б)

Однак для спрощення його пишуть як рівняння (а), розуміючи під символом NaCl іонну пару (квазімолекулу). Концентрація квазімолекул у розчині завжди дуже мала, а концентрація іонів велика.

Слабкі електроліти під час розчинення у воді лише частково дисоціюють на іони.

До них належать:

1) майже всі органічні кислоти;

2) деякі мінеральні кислоти, наприклад Н2СО3, H2S, HNO2, НСlO, Н2SiO3;

3) багато основ металів (крім основ лужних і лужноземельних металів), а також NH4OH, який можна зображувати як гідрат аміаку NH3 ∙ Н2О (див. § 10.3).

До слабких електролітів належить вода.

Слабкі електроліти не можуть створити велику концентрацію іонів у розчині.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Сильні й слабкі електроліти – РОЗЧИНИ - Довідник з хімії