СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

РОЗДІЛ ІІІ. ГОСПОДАРСТВО

УРОК 27. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Очікувані результати: учень визначає природно-географічні фактори розвитку сільського господарства, структуру галузі й особливості сільськогосподарського виробництва; наводить конкретні приклади зв’язків сільського господарства з іншими галузями.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання: підручник географії, атлас, карта “Сільське господарство”, діаграма “Структура земельного фонду України”, статистичні дані про розвиток галузі.

Опорні поняття:

сільське господарство, рослинництво, тваринництво, урожайність, продуктивність, меліорація.

ХІД УРОКУ

I. Мотивація навчальної діяльності

Сільське господарство є найдавнішим і дуже поширеним заняттям людей. В Україні в цій галузі працює близько третини економічно активного населення, які створюють приблизно чверть ВВП країни. Галузь задовольняє найбільш насущні потреби людини – потреби в їжі.

II. Актуалізація опорних знань

– Що таке земельні ресурси?

– Які ознаки характеризують чорноземи?

– Яку сільськогосподарську сировину використовує легка промисловість? харчова?

III.

Вивчення нового матеріалу

1. Природно-географічні фактори розвитку сільського господарства

Україна має у своєму розпорядженні унікальне поєднання рівнинного рельєфу, родючих грунтів і кліматичних ресурсів. Понад половину території країни займають сільськогосподарські угіддя, серед яких переважає рілля (рілля займає 54,0 % площі, сіножаті – 4 %, пасовища – 9,2 %, сади й виноградники – понад 1 %). Дві третини ріллі припадають на чорноземи.

Проблема для півдня країни й АР Крим – низька забезпеченість водними ресурсами. У Поліссі багато перезволожених і заболочених територій.

Меліорація – комплекс організаційно-господарських і технічних заходів, які дають можливість змінювати природні умови в необхідному для людини напрямі.

2. Структура сільського господарства

Рослинництво і тваринництво. Основне завдання рослинництва – вирощування сільськогосподарських рослин для забезпечення населення продуктами харчування, тваринництва – кормами, галузей промисловості (легкої, харчової) – сировиною. У тваринництві займаються вирощуванням різних сільськогосподарських тварин для виробництва тваринницьких продуктів.

Промисловість забезпечує сільське господарство електроенергією, різною технікою, паливно-мастильними матеріалами, добривами, засобами захисту рослин. Сільське господарство постачає промисловість продукцією рослинництва і тваринництва.

Зв’язки між сільським господарством і промисловістю настільки тісні, що утворюють міжгалузевий агропромисловий комплекс.

IV. Закріплення матеріалу

– Які природно-географічні фактори є основою для розвитку сільського господарства?

– Опишіть структуру сільського господарства. Які завдання виконує рослинництво? Тваринництво?

– Наведіть приклади зв’язків між сільським господарством і промисловістю.

– Складіть схему “Агропромисловий комплекс України”.

V. Домашнє завдання

Для записів:

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО - Плани-конспекти уроків по географії